Ako súvisia agilita a improvizačné schopnosti

Zmeny, o ktoré sa organizácie usilujú, sú pre ich zamestnancov neisté až hrozivé, ťažko predpovedateľným koncom. Tieto zmeny prinášajú so sebou aj emocionálne nabité situácie a improvizácia mi ukázala nové možnosti ako na situácie nahliadnuť.

Čítajte viac
#AgileBites č.19 Práca v distribuovaných tímoch

Uprednostnenie osobnej komunikácie je jedným zo základných princípov agilného manifesta. Mnohé tímy, nielen dôsledkom Covid situácie, pracujú distribuovane a len zriedka, ak vôbec sa osobne stretávajú. Ako funguje agilita v takom prípade?

Čítajte viac
#AgileBites č.18 Čo je Agile mindset?

Čo je to ten Agile mindset a ako sa prejavuje? Je to neviditeľná časť zmeny, ale o to dôležitejšia. Je to o postojoch, hodnotách, ktoré sa premietajú do správania. Je to túžba veci zlepšovať a učiť sa.

Čítajte viac
Je HR svet pripravený na zmenu?

V mnohých agilných organizáciach podporné funkcie a tímy, vrátane HR, takmer vymizli. Ich úlohu prevzali na seba samotné tímy. Hrozí HR naozaj zánik? Aké výhody a nevýhody by mohol mať tento krok?

Čítajte viac
#AgileBites č.16 Aká je rola lídra v agile?

Rola lídra v agilných a scrum tímoch je iná ako v tradičných organizáciach. Samo-riadenie tímu vyžaduje, aby líder iným spôsobom ako doteraz podporoval tím. Lídri sú naďalej potrební, ale ich štýl interakcie a zodpovednosti sa menia.

Čítajte viac
#AgileBites č.15 Kanban metriky

Používate už Kanban tabuľu a vizualizujete prácu tímu? Skúste ísť o krok ďalej a zaveďte niektoré Kanban metriky. Kanban metriky vám pomôžu skutočne zlepšiť tok práce a merať tak úspech a pokrok, ktorý robíte.

Čítajte viac
4 metriky Kanbanu

Kanban je vynikajúci nástroj vizualizácie úloh a ich rozpracovanosti a môže sa používať v kombinácii s rôznymi agilnými praktikami. V článku predstavím 4 metriky Kanbanu a vysvetlím ich význam.

Čítajte viac
#AgileBites č.14 Scrum alebo radšej Kanban?

Kanban nie je taký ucelený procesný rámec ako Scrum, je to skôr nástroj založený na vizualizácii a niekoľkých pevných princípoch. Ak máte veľa rozpracovaných úloh a nemáte dobrý prehľad o ich stave, tak sa oplatí preskúmať tento nástroj.

Čítajte viac
Scrum hodnoty: Odvaha

Odvaha ako scrum hodnota je dôležitá pre zdravé fungovanie scrum tímu. Ako prejaviť odavhu a ako odvaha súvisí s vytvorením bezpečného prostredia.

Čítajte viac
Ako chápať Rešpekt v scrume

Rešpekt je jednou z piatich hodnôt v scrume. Ako praktikovať rešpekt, ako sa prejavuje v každodennom živote tímu? Čo sa stane ak nerešpektujem názory druhých.

Čítajte viac
#AgileBites č.6  Mapa nie je terén

Je plán dôležitejší ako realita alebo samotné plánovanie je dôležité. Scrum plánuje ináč. Nemať podrobný veľký plán je OK. Scrum sa vysporiada komplexitou a neistotou po svojom - snaží sa adaptovať v krátkych cykloch.

Čítajte viac
Vyhľadávanie v blogu