Fakturačné údaje:

Cik-Cak Štúdio s.r.o.
Kozmonautická 13
821 02 Bratislava


IČO: 47901136
DIČ: SK2024138347 

Bankové spojenie: IBAN / SWIFT: SK53 1100 0000 0029 4545 8191 / TATRSKBX
Spoločnosť zapísaná Mestský súd Bratislava lll , oddiel: Sro, vložka číslo:100386/B

 


Stretnime sa

Diana Rusnáková

+421 908 767 501

diana@dianarusnakova.sk