3 úvahy zo 7 projektov za 5 rokov

Skúsenosti z agilných transformácií z posledných 5 rokov. Aj keď možno neuvažujete zmeniť svoj tradičný spôsob fungovania, môže to byt pre vás užitočné pri riadení iných zmien.

Čítajte viac
Riadenie ľudkskej stránky zmeny

Učíme sa nielen na svojich úspechoch, ale hlavne na svojich neúspechoch a chybách. Tento projekt bol pre mňa veľmi poučný, kedy som si prvý krát uvedomila, že nestačí splniť všetky ciele projektu.

Čítajte viac
Prečo IT nedodáva rýchlo?

V ére, kde vývoj softvéru a nasadenie nových technológii robí rozdiel či zostávate relevantný, stále ešte mnohé organizácie, pristupujú k IT a riadeniu požiadaviek na IT ako keby to bolo len niečo vedľajšie, podporné oddelenie.

Čítajte viac
Agile tímy v Automobilovom priemysle

Ako viete, že idete správnym smerom? ako merať úspešnosť agilnej transformácie? Skorým ukazovateľom zmeny je feedback od samotného tímu. Ak tím nevidí prínosy, budú ťažko viditeľné aj pre manažment.

Čítajte viac
Urobte si audit prostredia

Prostredie ovplyvňuje aký výkon podáme, ako rastieme a rozvíjame sa nielen ako jednotlivci, ale v konečnom dôsledku aj organizácia ako systém. Prejdite si vašou organizáciou a urobte si malý audit prostredia.

Čítajte viac
Ako na profesionálnu slepotu

Svet okolo sa rýchlo mení a na problémy, ktoré v minulosti mali nejaké svoje zaužívané riešenie, medzičasom si našlo iné lepšie riešenia. Čo môžete urobiť, aby ste sa vyhli profesionálnej slepote.

Čítajte viac
Ako sa stať Scrum Masterom

Dopyt po Scrum Mastroch je momentálne vysoký, tak je prirodzené, že mnohí uvažujú o tejto kariérnej ceste. Ako sa stať Scrum Mastrom, kde nájsť zdroje a pre koho sa vôbec hodí táto rola.

Čítajte viac
Vedieť verzus robiť - a medzera medzi nimi

Ku skutočnej zmene dochádza v mnohých malých, postupných krokoch. Tým rozhodujúcim faktorom úspechu nie sú vedomosti, ale schopnosť akcie, schopnosť implementovať nápady, zapojiť a nadchnúť ľudí, konať.

Čítajte viac
Design thinking verzus Scrum

Ak som Scrum Master, mala by som sa zaujímať o Design Thinking? každý z týchto prístupov má svoje opodstatnenie pri vývoji nových riešení a produktov. Podľa toho, kde sa nachádzate si zvoľte prístup a nástroje.

Čítajte viac
Scrum a Velocity

Niektoré organizácie merajú výkon svojich scrum tímov ukazovateľom Velocity. Od Scrum Mastra niektorí očakávajú, že ho bude zvyšovať neustále. Dá sa to?

Čítajte viac
Ako retrospektívam dodať šťavu - Spolupráca s KinIT

Kempelenov inštitút inteligentných technológií (KInIT) je nezávislý a neziskový inštitút, ktorý sa zaoberá výskumom inteligentných technológií. Viedla som pre nich sériu workshopov zameraných na retrospektívu. Prečítajte, čo retro znamená pre nich.

Čítajte viac
Efektívny altruizmus

Ako pomáhať najviac? Ako maximalizovať dobro? Ako vieme zachraňovať životy aj keď nie sme lekárom? Kniha "Dobré úmysly nestačí" priniesla myšlienky vhodné na šírenie do môjho života.

Čítajte viac
Case Clinic - Prípadová štúdia v praxi

Ak máte nejakú výzvu, problém, náročnú otázku niekedy nepotrebujete nevyhnutne radu, tipy od kolegov, akoby oni riešili danú situáciu ale skôr inú perspektívu, rozšíriť si pohľad na vec, vidieť seba a svoj problém zvonka. A tom je nástroj Case Clinic

Čítajte viac
Vyhľadávanie v blogu