Vedieť verzus robiť - a medzera medzi nimi

Vedomosti sú ľahko dostupné, na internete vieme vyhľadať takmer hocičo a nedávno k tomu pribudla aj pomoc umelej inteligencie. 

Napríklad:

  •  znalosti a riešenia, ako vyvíjať úspešné produkty, 
  • ako má tím efektívne fungovať, či 
  • ako zlepšovať procesy alebo aj 
  • ako zdravšie žiť , či 
  • znížiť chudobu a utrpenie vo svete sú nám ľahko dostupné a známe.

Napriek tomu zmeny sa často nedejú či už v organizáciách alebo vo svete.

Je to dôsledok medzery medzi znalosťami a činmi. 

"Vedieť niečo, súhlasiť s tým, neznamená automaticky aj schopnosť to uskutočniť."

V organizáciách, v ktorých som pracovala, som videla veľa pekných prezentácií s výbornými nápadmi, ktoré bohužiaľ zostali len na papieri. Problém neboli ani peniaze, ale schopnosť zjednotiť sily, upriamiť pozornosť, prejsť od rečí k akcii, získavať druhých pre zmenu.

Ku skutočnej zmene dochádza v mnohých malých, postupných krokoch. Veľké zmeny väčšinou nie sú výsledkom jedného konkrétneho človeka, hoci často vnímame takéto osobnosti v médiách.

Zmeny sú výsledkom postupných malých krokov realizované mnohými jednotlivcami, malými skupinami a tímami. Aby ich úsilie viedlo k spoločnému zámeru musia sa zosúladiť, vyjasniť si svoje postoje, viesť dialóg, spoznávať sa, zjednotiť zámery, mať disciplínu postupovať krok po kroku. Skrátka musia spolupracovať.

O tomto je #change management – riadenie zmeny.

Tým rozhodujúcim faktorom úspechu nie sú vedomosti, ale schopnosť akcie, schopnosť implementovať nápady, zapojiť a nadchnúť ľudí, konať.

Práve túto časť svojej práce mám najradšej, byť tým akcelerátorom zmien, dodať tú počiatočnú iskru, energiu, rozvíriť trochu to každodenné, naštartovať nový projekt a podporovať ľudí na ceste.