Change Academy

 • Modulárny komplexný program ako zmeny riadiť, facilitovať a úspešne doručovať z pozície lídra, manažéra, vlastníka či facilitátora zmeny. 
 • Sada princípov, nástrojov a techník overené dlhoročnými skúsenosťami, ktoré vám dajú výbavu na cestu zmenou.
 • Prístupov k riadeniu zmeny a ľudskej stránky zmien je viac, známe sú Kotterov 8-krokový model alebo ADKAR Change Management procesný rámec. Do Change Academy sme vybrali tie nástroje a techniky, ktoré sa nám osvedčili počas našej spolu viac ako 50 ročnej praxe v rôznych organizáciách.
 • Účastníci si osvoja metodiku riadenia zmeny a získajú kľúčové zručnosti potrebné pre úspešné naštartovanie zmeny, prácu s tímom a doručenie výsledkov.

Prečo Change Academy?

Mylne očakávame, že ľudia budú nadšení od samotného začiatku zmeny. Skutočné stotožnenie prichádza samotnou prácou na zmene. Alebo aj neprichádza. Ak zmena nie je dobre vedená.

70%  zmien v organizáciách končí neúspechom.

Hlavnou príčinou je ľudský aspekt zmeny. Najčastejšími príčinami neúspechu sú

 • nedostatočná komunikácia,
 • neakceptovanie zmeny zamestnancami,
 • rezistencia voči zmenám,
 • nedostatočný pocit naliehavosti niečo zmeniť,
 • nejasné zadefinovanie,  
 • čo sa má zmenou dosiahnuť,
 • nedostatočná podpora zo strany vedenia a iné

Pre koho

Intenzívny výcvikový program je určený:

 • Ak sa chcete naučiť ako vytvárať prostredie, v ktorom ľudia preberajú zodpovednosť a vlastníctvo za jednotlivé aktivity v zmene
 • Pre ľudí, ktorí už majú skúsenosti so zrealizovanými zmenami a potrebu riadenia zmeny chápu
 • Pre manažérov, ktorí realizujú veľa zmien a chcú sa v tom zlepšiť
 • Pre každého, kto má aktívnu rolu v zmenách a hľadá návod ako na to
 • Ak si chcete osvojiť participatívne metódy ako viesť a usmerňovať zmenu
 • Ak si chcete rozšíriť škálu prostriedkov, ktoré používate - spoznať a osvojiť si rôzne prístupy pre rôzne situácie v zmene


Ciele školenia

Po úspešnom absolvovaní programu budete:

 1. Pripravení aplikovať princípy a nástroje vedenia zmien na interné zmenové aktivity.
 2. Schopní doručovať zmeny ako facilitátor  a preniesť know-how do organizácie.
 3. Vedieť vytvoriť prostredie, v ktorom ľudia preberajú zodpovednosť a vlastníctvo za jednotlivé aktivity v zmene.


Základné údaje

Rozsah: 4 moduly – spolu 9 dní

Trvanie: 4-6 mesiacov

Počet účastníkov: 10-12 ľudí

Počet lektorov: 2

Forma: kombinácia živých stretnutí, práca na vlastnej zmene, samo-štúdium, skupinový koučing

Podpora počas zmeny: 2 hodiny/ účastník

Cena:  Vyžiadajte si nezáväznú konzultáciu


Obsah Change Academy

 1. Modul 1: 3 dni - Od zámeru k výsledku - základné kroky riadenia zmien, princípy a prístupy k zmenám.
 2. Modul 2: 2 dni - Budovanie zmenového tímu - práca s tímom, roly pri riadení zmien, naštartovanie koalície
 3. Modul 3: 2 dni - Komunikácia a riešenie ťažkých situácii v zmene, ako riešiť konflikty a pracovať s rezistenciou
 4. Modul 4: 2 dni - Change Leadership - Rola lídrov, rozvoj organizácie


Roadmapa zmeny - Change Academy

"cesta z bodu A do bodu B nie je vždy priamočiara"

O nás

Zmena je komplexná vec. Avšak pre úspech zmeny je potrebné zmenu rozmeniť na drobné a zjednodušiť do zrozumiteľnej a uchopiteľnej podoby.

To je úloha lídrov a vlastníkov zmien.

Naša úloha je vás v tom podporiť, previesť jednotlivými krokmi a pomôcť uvoľniť tlak zo zmeny.

Janka Bernaťáková   - Realizuje tréningy a workshopy na podporu zmien, poskytuje poradenstvo v procese prípravy a realizácie zmeny pre vlastníkov zmien a tímy zmeny. Viac o Janke

Diana Rusnáková - Pôsobí ako konzultant a Change Manager v organizáciách so zameraním na Lean a Agilné organizácie. Viac o Diane

Vyskúšajte naživo

Moja rola ako Change líder

Change líder

Príbeh zmeny zvyčajne začína u jedného človeka, ktorý vidí príležitosť alebo hrozbu.

Cíti potrebu konať. TERAZ.

Získať ľudí pre zmenu nie je vôbec jednoduchá úloha.

Väčšina ľudí o tom doteraz nepremýšľala.

Môžu mať iné naliehavé priority.

Môžu mať pocit, že je to dobré tak ako to je.

A možno ich to ani nezaujíma.

Change líder - 3-hodinový workshop

3 hodinový intenzívny zážitkový workshop, kde máte možnosť si naživo vyskúšať ako pracujeme a čo náš intenzívny rozvojový program Change Academy ponúka.

Na workshope interaktívnou formou nazrieme do výziev, ktoré zmeny ponúkajú a dostanete praktický návod, čo v role Change lídra môžete spraviť, aby zmeny vo Vašej organizácii boli úspešnejšie.

Dávate si otázky?

 • Ako získať ľudí pre zmenu?
 • Ako zabezpečiť, aby zmena bola úspešná?
 • Čo mám urobiť, aby ľudia preberali vlastnístvo a zodpovednosť v zmene?
 • Ako mám podporiť môj tím počas zmien?
 • Ako musím alebo mám zmeniť svoje správanie a prenechať im viac priestoru?
 • Čo mám delegovať a čo naopak nemôžem?
 • Čo ja ako sponzor a líder zmeny môžem spraviť, aby môj tím bol úspešnejší?

Pre koho:

Líder zmeny, sponzor alebo zadávateľ zmeny je kľúčová rola v každej zmene. Spolupráca tohto lídra s facilitátorom zmeny a s tímom je srdcom zmeny.  

Pre koho:

 • Líder a sponzor zmeny
 • Riaditelia a manažéri v organizáciách
 • Vlastníci zmien (odborní, biznis garanti napr.)

Cena a termíny:

 • Trvanie: 3 hodiny
 • Cena jednotlivec: 125 EUR bez DPH/osoba
 • Cena skupina: 950 EUR bez DPH (do 12 ľudí)
 • Termíny - otvorené pre verejnosť: Termín na požiadaniePrihláška