Podmienky

Cookies

Spracúvame len “nevyhnutné” cookies, a to na základe GDPR čl. 6, ods. 1, písm. f)
Spracúvanie nevyhnutné pre oprávnený záujem Prevádzkovateľa, pretože je v našom záujme poskytovať vám informácie prostredníctvom webstránky. Nevyhnutné cookies sú
technické cookies nutné pre chod webstránky.