Agile tímy v Automobilovom priemysle

Navigácia na ceste k vyššej agilite v automobilovom sektore

Keď sa organizácia rozhodne zaviesť agilný spôsob práce a transformovať svoje funkčne organizované tímy na agilné, tzv. kros-funkčné, vždy očakáva, že zmena sa nejako prejaví aj na veľkých ukazovateľoch, že transformácia prinesie viditeľné biznis benefity.

Takáto zmena je ale dlhodobý proces. Zmeny v číslach, vo výkazoch sa prejavia oneskorením a nie vždy sa dajú priamo merať.

Aj napriek tomu ako agile coach vždy mám snahu vidieť nejaké skoré ukazovatele, že ideme tým správnym smerom, že zmena má pozitívny efekt. A kto najlepšie to vie povedať, ak nie zamestnanci, ktorých sa zmena priamo týka.

Takto to bolo aj v prípade vytvárania agilných tímov na projekte v Jaguar Land Rover, kde som pôsobila päť mesiacov.

Vytvárali sa nové tímy,

  • Definovala rola Product Ownera,
  • zmenil sa spôsob práce, riadenie úloh,
  • ako sa robia stretnutia tímu,
  • ako sa sleduje postup prác
  • ako sa komunikuje medzi tímami,
  • či riešia problémy.

S kolegom Dušanom Karáčom sme denne sprevádzali a mentorovali tieto tímy, aby sa do svojich nových rolí čo najrýchlejšie adaptovali. Taktiež sme tímy učili agilné a scrum základné praktiky, ako úspšene viesť ceremónie tímu, či defionvať Backlok

Spätná väzba od zamestnancov nám potvrdila, že najväčšie benefity agilných tímov videli práve

  • v intenzívnejšej spolupráci rôznych funkčných tímov a expertov,
  • v jasnejších zodpovednostiach,
  • v zameraní sa na spoločný cieľ.
  • Vytvoril sa pocit spoluzodpovednosti.

Tieto veci sa nedajú priamo odmerať vo finančných ukazovateľoch, ale sú jednoznačne prínosom fungovania v agilných tímoch. Dajú sa ľahko overiť empiricky, priamo v tímoch a verím, že sa odrazia aj na výsledkoch.

Chcete vedieť ako je an tom váš tím? Aká je úroveň agility vo vašej organizácii? Vyskúšajte Diagnostiku agility.