Čo robí Agile Coach?

Agile Coach

  • Agile Coach buduje vysokovýkonné tímy, ktoré sú schopné dodať riešenia v požadovanej kvalite a v čase a neustále zvyšovať hodnotu pre zákazníka.
  • Agile Coach podporuje zmenu organizácie smerom k vyššej agilite, sprevádza tímy počas agilnej transformácie a implementácie agilných prístupov ako je napr. scrum, kanban.
  • Agile Coach prináša svoj know-how a skúsenosti a odovzdáva ich organizácii, takto im pomáha rýchlejšie a efektívnejšie sa prispôsobiť nových podmienkam.

Agilné hodnoty
Ako ich skutočne žijeme?
  • Rešpekt
  • Odvaha
  • Záväzok
  • Otvorenosť
  • Zameranie