Čo robím ako Agile Coach?

Agile Coach

 • Agile Coach buduje vysokovýkonné tímy, ktoré sú schopné dodať riešenia v požadovanej kvalite a v čase a neustále zvyšovať hodnotu pre zákazníka.
 • Agile Coach podporuje zmenu organizácie smerom k vyššej agilite, sprevádza tímy počas agilnej transformácie a implementácie agilných prístupov ako je napr. scrum, kanban.
 • Agile Coach prináša svoj know-how a skúsenosti a odovzdáva ich organizácii, takto im pomáha rýchlejšie a efektívnejšie sa prispôsobiť nových podmienkam.

Diagnostika Agility

ko je na tom váš tím alebo organizácia z pohľadu agility? Prieskum agility je štruktúrovaný dotazník, kde zamestnanci hodnotia vlastný tím a organizáciu z pohľadu rôznych aspektov agility a odhaľujú možné bariéry zmeny.

 • Výsledkom sú identifikované medzery agility a akčné kroky zmeny.
 • Získate pohľad ako organizácia vníma prekážky agility.
 • Na základe výsledkov prieskumu môžete urobiť ďalšie rozhodnutia a určiť priority ďalšieho rozvoja.

Prieskum agility hodnotí súčasný stav vášho tímu a pomenúva oblasti na ktoré je potrebné sa zamerať.

Agile Games - Agilné hry

Význam hier vo vzdelávaní a rozvoji stále narastá. Vidím reálne výsledky za gamifikáciou rôznych situácií a tém a preto ich rada zaraďujem aj ja do svojich školení. Hry na školeniach hráme nie pre zábavu, hoci sú dobrým spôsobom ako oživiť teóriu, ale preto aby sme sa niečo nové naučili.

Agilné hry majú snahu nielen naučiť používať agilné a scrum techniky, ale aj sprostredkovať nový zážitok ako tím môže fungovať, či doslova nútia účastníkov k spolupráci, či zlepšujú ich v riešení problémov.

Agile a Scrum školenia a workshopy

 • Chcete si osvojiť základy Scrum a Agile prístupu
 • Vnímate Agile ako pojem a chcete pochopiť, čo to znamená prakticky.
 • Hľadáte alternatívu k tradičnému riadeniu projektov
 • V rámci vašich projektov sa často menia požiadavky zákazníka a vy na to nie ste schopní pružne reagovať.
 • Vaša spoločnosť zavádza Agilné riadenie projektov, ale s tým nemáte skúsenosti.
 • Chcete prehĺbiť vaše znalosti o Agile