Čo robiť, keď sa zdá, že nemáte kontrolu nad udalosťami?

Niekedy sa ocitneme v situáciách, kde čelíme náročným zmenám, ktoré sa zdajú byť mimo našej kontroly. Pri pohľade na zmenu, ktorá sa javí neovplyvniteľnou, je prirodzené pociťovať frustráciu a bezmocnosť.

Príbeh z praxe

Nedávno som sa stretla s klientkou, ktorá riešila práve takúto situáciu. Trochu kontextu:

Manažérka väčšieho IT tímu čelila neistote vznikajúcich zmien vo veľkej medzinárodnej organizácii. Chcela objaviť možnosti, ako sa s týmto stavom vysporiadať a ovplyvniť udalosti, na ktoré nemala priamu kontrolu.

Miestny tím, v ktorom pôsobila, stratil schopných programátorov, ktorých lákala konkurenčná materská pobočka novou ponukou. Nejasné bolo, aké dlhodobý zámer stojí za týmito zmenami zo strany „materskej“ organizácie. Cítila sa, že produktivita tímu klesá, pričom očakávania zostávali rovnaké a presídlení kolegovia sa necítili adekvátne využití.

Aj napriek snahám ovplyvniť situáciu prostredníctvom nadriadených nedostala jasné odpovede na stratégie alebo očakávania. Mala obavy, že jej dlhodobá práca na budovaní kompetentného tímu bude mať nežiaduci výsledok.

Ako ovplyvniť zmeny vo vašom prostredí

Ja sama som sa často stretla s podobnými výzvami, keď ani v pozícii riadiaceho pracovníka sme nedostali transparentné informácie zo zahraničného vedenia. Často sme sa cítili ako obeť situácie, nedostatok jasnej komunikácie zhoršoval naše pocity zmätenosti a nespokojnosti. Takéto situácie sú časté pri veľkých prepúšťaniach, fúziách a organizačných zmenách.

Kruh vplyvu

Teraz však chcem pripomenúť známy koncept, ktorý môže byť nápomocný v podobných situáciách: kruh vplyvu (Circle of Influence, Circle of Concern - podľa Stevena Coveya).

Kruh vplyvu nám pomáha identifikovať oblasti, na ktoré máme priamy alebo nepriamy vplyv a ktoré môžeme ovplyvniť. Namiesto toho, aby sme sa zameriavali na to, čo nevieme ovplyvniť, môžeme sa sústrediť na to, čo môžeme.

Praktické kroky - aktívne zapojenie sa do procesu

Prvý krok spočíva v identifikácii oblastí vo vašom kruhu vplyvu. Možno máte vplyv na váš tím, môžete diskutovať so svojimi nadriadenými alebo počúvať vašich kolegov. Nenechajte sa odradiť myšlienkou, že váš vplyv je obmedzený. Aj malé kroky môžu mať veľký dopad. Hľadajte spojencov.

Potom sa pozrite na oblasti, ktoré môžete ovplyvniť. Možno máte príležitosť predložiť nové nápady, zorganizovať workshopy alebo jednoducho podporiť a povzbudiť svojich kolegov v čase zmien.

Dôležité je pochopiť, že aj keď nemôžeme ovplyvniť veľké organizačné rozhodnutia, máme kontrolu nad tým, ako na ne reagujeme.

Môžeme si zvoliť pozitívny prístup, hľadať príležitosti a učiť sa z nových skúseností. Každá zmena prináša aj príležitosť na rast a rozvoj.

Nech sa cítite akokoľvek v čase zmien, pamätajte, že máte nástroj vo forme vášho kruhu vplyvu. Využite ho na aktívne zapojenie sa do procesu zmien a nechajte sa inšpirovať tým, aký pozitívny dopad môžete mať vo svojej organizácii. Každý malý krok vpred je krok správnym smerom.

Aj opustenie a neúčasť na zmene je voľbou v rámci kruhu kontroly. Niekedy je to najlepšie rozhodnutie, ktoré môžeme v danej chvíli urobiť minimálne pre seba.

Potrebujete poradiť ohľadom vašich zmien? Viac k téme Change Management.

Kruh vplyvujpg