Školenie Riadenie zmien - Change Management

Školenie pripraví účastníkov na to, ako systematicky riadiť zmeny. Na školení si účastníci vyskúšajú ako pripraviť plán riadenia zmeny na reálnom príklade z praxe. 

Riadenie zmien je vedomé riadenie transformácií, ktoré vedie k požadovanému mysleniu a požadovanému správaniu.


-Techniky a nástroje riadenia zmien ako súčasť manažérskych zručností
-Aplikácia nástrojov zo školenia na vlastnej zmenovej aktivite
-Vytvorenie osobnej sady nástrojov a ich vyskúšanie na školení
-Praktické cvičenia s možnosťou diskusie o riešení súčasnej situácie vo Vašej firme
-Príprava reálneho plánu vybranej situácie na riadenie zmien
-Riadenie zmien: vplyv na myslenie, správanie a kultúru firmy

Pre koho

 • Vedúci zamestnanci
 • Vedúci tímov
 • Projektoví manažéri
 • Členovia tímov
 • Začiatočníci a začínajúci

Ciele školenia

 • Naučiť sa, čo je zmena a ako s ňou pracovať.
 • Pochopiť princípy riadenia zmien ako systémového nástroja práce s ľuďmi.
 • Naučiť sa používať nástroje k ovplyvneniu okolia a zaisteniu prijatia zmeny.
 • Bojovať s rezistenciou – teda odporom k zmene.

Agenda - Čo sa naučíte

 • Systematický prístup k riadeniu zmien
 • Ako zmenu pripraviť a naplánovať
 • Ako získať podporu pre zmenu
 • Práca s tímom
 • Komunikácia a komunikačný plán pri zmenách
 • Ako pracovať s odporom ku zmene
 • Ako zabezpečiť podporu stakeholderov
 • Implementácia zmien
 • Ako merať úspešnosť zmien

"Change management pomáha urýchliť, implementáciu a adaptáciu na zmenu a vytvoriť kultúru, ktorá je schopná akceptovať zmenu"

Cena a podmienky 

 • Cena: 400 EUR bez DPH/ účastník alebo dohodou v prípade interného školenia
 • Miesto: online - Zoom webinár alebo osobne
 • Počet účastníkov: Max.12
 • Trvanie: 2 dni osobne alebo online 4 krát 0,5 dňa
 • Termín: momentálne nie je vypísaný žiadny verejný termín

Prihláška