Scrum a Velocity

Ako sa zmenil rytmus tímu v lete? Sprinty v scrume majú za účel vytvoriť rytmus, dynamiku, zabezpečiť, že pravidelne dodávame prírastky produktu. Je ale náš rytmus aj v normálnom živote stále rovnaký?

Niektoré organizácie merajú výkon svojich scrum tímov ukazovateľom Velocity*. Od Scrum Mastra niektorí očakávajú, že ho bude zvyšovať neustále. Čo sa ale stáva cez prázdniny, (alebo aj v iných voľnejších častiach roka)? Kvôli dovolenkám objem vykonanej práce klesol, pri lineárnych plánoch s tým často nerátajú.

Nie som fanúšikom jednostranných prístupov, pozerať sa na výkon tímu len cez Velocity a hodnotiť prácu Scrum Mastra len cez tento jediný ukazovateľ.

Tímy nemôžu podávať stále rovnaký výkon, nie je to bežiaci pás. Sme ľudia a máme svoje rytmy. Taktiež organizácia má svoj rytmus. Mnohé mali v lete „uhorkovú“ sezónu, alebo potrebujú sa na chvíľu zastaviť a porozmýšľať o sebe alebo sa venovať niečomu inému ako len „produkcii“ prírastkov produktu. A je to tak v poriadku.

Nezabúdajte, scrum je „len“ rámec – nie pevná metodológia. Ako sa zmenil rytmus vášho tímu v lete?

Pozrite si aj iné agile posty pod haštagom #AgileBites

Poznámka pod čiarou:

Velocity nie je zo Scrum Guide-u, mnohí si to mylne myslia.

*Definícia čo je Velocity = meria objem práce, ktorý tím urobí za sprint (časový cyklus od 1 do 4 týždňov)