Dva jednoduché nástroje na získanie novej perspektívy na problémy

Pri riešení problémov máme často tendenciu ihneď skočiť k riešeniam. Skúsme však spomaliť a lepšie pochopiť, čo sa skutočne deje a ako rôzni aktéri - zákazníci, užívatelia - vnímajú problém.

Existuje mnoho nástrojov a prístupov na formuláciu problému. Na workshope pre približne 40 manažérov z jednej obchodnej organizácie, kde definovali svoje strategické ciele, sme experimentovali s dvoma nástrojmi z "košíka" Design Thinkingu.

Nebudem opisovať všetky dostupné nástroje tohto prístupu k inováciam – tých je online neúrekom. Radšej by som sa zamerala na praktické využitie kreatívnych prístupov a povzbudila vás, aby ste ich skúsili aplikovať.

Ako často sa stáva, že na školeniach sa naučíme nové nástroje, ale nikdy ich potom nevyužijeme? Zmena začína práve tu, premenou znalostí na činy.

Prvý nástroj: Expertné rozhovory - interview

Identifikujte kľúčové osoby ovplyvnené daným problémom a pripravte sa na dôkladný rozhovor. Pripravte otázky, ktoré vám pomôžu overiť problém a pochopiť, čo o ňom zákazníci myslia a cítia. Pripravte si sadu otázok a dohodnite stretnutie priamo v prostredí, kde sa problém vyskytuje. Znie to jednoducho a logicky, ale v praxi často zabúdame sa pýtať kľúčových aktérov, expertov, zamestnancov a svojich klientov na ich pohľad, skúsenosti, vnímanie problému z ich perspektívy. Myslíme si, že vieme dosť a problém máme dostatočne pochopený a môžeme rovno pristúpiť k riešeniu.

Druhý nástroj: Hľadanie analógií

Zistite, kto už riešil podobný problém, možno v inom odvetví alebo pre iný produkt. Pozrite sa na internete, ale aj vo svojom okolí. Zanalyzujte, ako iní prekonali prekážky a čo z ich prístupov by ste mohli využiť.

Obzvlášť oceňujem hlboký prístup hľadania inšpirácie v rámci Theory U a Ulab, známeho ako Sensing Journey. Tento prístup otvára dvere k novým skúsenostiam, ktoré môžu prelomiť zabehnuté vzorce vnímania a odhaliť naše slepé miesta.

Na stiahnutie ukážka nástrojov Design Thinking v PDF.

Nástroje na konkrétnom príklade z praxe

Predstavte si, že máte veľa manuálnych objednávok. Vaši B2B klienti vám ich posielajú napísané rukou na email, namiesto využitia eshopu. Tento proces je časovo náročnejší a náchylný na chyby. Miesto okamžitého hľadania radikálnych riešení, ako je zákaz ručného zadávania, vyskúšajte prístup Design Thinking na navrhovanie inovatívnych a zákaznícky prívetivých riešení.

Napríklad, vyspovedajte svojho obchodného zástupcu a klientov, prečo dávajú prednosť manuálnemu zadávaniu objednávok. Rozvíjajte otázky, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť situáciu bez tvorby predčasných záverov.

Hlbšie pochopenie problému, integrácia rôznych pohľadov vám rozšíri možnosti riešenia. Ak chcete vyvíjať riešenia a dodávať služby a produkty skutočne orientované na zákazníka, tak nerobte dohady, pýtajte sa a overujte svoje domnienky. Tieto alebo iné nástroje Design Thinkingu zvýšia šance na úspech v riešení problému.

O inom známom nástroji Lightning Decision Jam a ako ho používam som písala v staršom článku na blogu Ako jednoducho zapojiť účastníkov do workshopu

Ďalšie príklady

Tieto nástroje sme použili na riešenie širokého spektra problémov, od skrátenia procesu výberového konania po zvýšenie počtu online hlásení škodových udalostí.

Tu je zopár mojich príkladov, kde sme nástroje Design Thinkingu integrovali do iných metód na riešenie problémov:

  1. Skrátenie procesu výberového konania
  2. Ako lepšie využiť množstvo dát ktoré zbierame
  3. Získavanie povolení z úradov
  4. Zníženie počtu nevybavených objednávok
  5. Ako priviesť zákazníkov k tomu, aby viac použili našu vernostnú kartu
  6. Časté preceňovanie tovaru počas dňa
  7. Podpora žien v ich líderskej roli
  8. Skrátenie príjmu tovaru od dodávateľov

Neváhajte a vyskúšajte Design Thinking na vašich projektoch zlepšenia. Nie je to jedný prístup a nemusíte všade použiť, ale prinesie pohľad, ktorý je jedinečný.

Ja rada kombinujem rôzne prístupy ako Lean, Change Management, Six Sigma, Agile, Scrum, Design Thinking, Theory U a iné. V pomyselnom kufríku mám rôzne nástroje a vyťahujem ich podľa potreby.

Ak je Design Thinking pre vás novinkou, môže byť užitočný krátky popis vybraných nástrojov z posledného workshopu, ktorý som organizovala. Nie je to kompletný návod, ale verím, že pomôže začiatočníkom. Môžete si stiahnuť z môjho webu tu.

Ako vidím prepojenie Design Thinkingu a Scrum môžete prečítať v tomto článku na blogu.