Design thinking verzus Scrum

Design Thinking, Lean Startup, Agile – Scrum ako súvisia? Ak som Scrum Master, mala by som sa zaujímať o Design Thinking? Myslím, že super vyjadruje vzťah týchto 3 prístupov obrázok pod postom od Gartner.

V závislosti, kde sa v procese nachádzate a ako jasný je nápad na inováciu/zmenu/produkt sa zvolí správny prístup:

  1. Ranné štádium, veľa neurčitosti – Design Thinking, Design Sprint, definuje sa problém a hľadajú sa riešenia.
  2. Rozvinutejší nápad a riešenie – Lean Startup – potrebujeme veci otestovať a overiť hypotézy s relatívne nízkymi investíciami.
  3. Vývoj a implementácia riešení / Agile-Scrum – dodať riešenie/produkt - vývoj

Čo z obrázku chýba, ale je taktiež potrebné, je efektívne nasadiť a prevádzkovať nové riešenia/produkty – DevOps.

Takže áno, Design Thinking znalosti sa zídu aj Scrum tímu.

Design_thinking_Agilepng