Pre facilitátora je to vždy výzva zapojiť všetkých účastníkov do diskusie a spolutvorby. Nástroj Lightning Decision Jam je šikovný a rýchly spôsob ako pozbierať vstupy od účastníkov k danej téme. LDJ jednoduchým spôsobom vizualizuje vstupy.

Čítajte viac