Ako jednoducho zapojiť účastníkov do workshopu - LDJ

Milujem viesť a facilitovať workshopy. Hoci robím aj školenia a najčastejšie projektovým spôsobom podporujem svojich klientov v rámci agilnej a lean transformácie organizácií, najviac ma baví interakcia a spolutvorba účastníkmi na workshopoch.

Jedným mojim obľúbeným nástrojom na workshope je LDJ - Lightning Decision Jam. Nie je to žiadna raketová veda, ale jednoduchá vizualizácia pozitív a negatív. Dá sa využiť v rôznych situáciach.
Ja väčšinou používam na začiatku workshopu, kde sa snažím účastníkov vtiahnuť do témy a prepojiť ciele workshopu s ich skúsenosťami.

Nástroj je často používaný ako súčasť Design Sprintu, kde cieľom je s tímom za týždeň nájsť riešenie, produkt na určitý problém, vyvinúť prototyp produktu alebo služby a aj otestovať tento prototyp.


Ako tento nástroj používať


Nástroj je rozšírený pod názvom Lightning Decision Jam. Vhodný slovenský preklad sa ťažko nájde, ale autori tím chceli naznačiť údernosť a krátkosť akým dospejete k nejakému výsledku a zapojíte jednoducho viac účastníkov.

Na flipchart vopred nakreslím "ľoďku", do hornej časti zbieram pozitívne nápady a vstupy, čo nás poháňa, čo funguje, čo nám pomáha, čo funguje ako vietor, čo nás poháňa... a do spodnej časti tie skôr negatívne, čo nás brzdí, čo nefunguje, kde sú prekážky byť viac produktívni.

Vstupy účastníci píšu v tichosti na post-it noty individuálne a potom si ich spolu zdieľame, takto každý má možnosť vyjadriť sa a zároveň sa neprekrikujú - všetci boli vypočutí a za pár minút si vytvoríme dobrý obraz o postojoch účastníkov.

V ďalšom kroku môžeme spolu hľadať riešenia na tie "brzdy".

Funguje dobre v offline aj online svete.

Aký je váš obľúbený workshopový nástroj?

LDJ1jpgLDJ3jpgLDJ4jpgLDJ2jpg