Odborné poradenstvo a konzultácie

Spoločne budujeme silnejšiu budúcnosť

Mentoring

Ponúkam svoje dlhoročné skúsenosti, znalosti a drive učiť sa a zlepšovať svet okolo seba.  Mentorstvo je spolupracujúce a dôverné partnerstvo medzi mentorom a motivovaným mentee. Je to účelový vzťah zameraný na profesijný a osobný rozvoj. 
 • Hľadáte niekoho s kým si viete prebrať svoje manažérske a podnikateľské výzvy? 
 • Chcete sa rozvíjať a rásť a potrebujete nezaujatý pohľad a prespektívu?   

Agilná organizácia a tímy

Rastúca zložitosť podnikateľského prostredia je pre mnohé organizácie veľkou výzvou. Svet sa okolo mení a praktiky z minulosti prestávajú platiť. Organizácia potrebuje byť viac agilná, flexibilná, rýchlejšie reagovať na meniace sa požiadavky. 
 • Pomôžem prehodnotiť pripravenosť organizácie z hľadiska agility.
 • Zadefinujeme spolu aké sú vhodné kroky na uskutočnenie zmeny. 
 • Ako agilný kouč Vás budem sprevádzať na ceste k vyššej agilite Vašej organizácie.

Diagnostika Agility

Ako je na tom váš tím alebo organizácia z pohľadu agility? Prieskum agility je štruktúrovaný dotazník, kde zamestnanci hodnotia vlastný tím a organizáciu z pohľadu rôznych aspektov agility a odhaľujú možné bariéry zmeny.

 • Výsledkom sú identifikované medzery agility a akčné kroky zmeny.
 • Získate pohľad ako organizácia vníma prekážky agility.
 • Na základe výsledkov prieskumu môžete urobiť ďalšie rozhodnutia a určiť priority ďalšieho rozvoja.

Prieskum agility hodnotí súčasný stav vášho tímu a pomenúva oblasti na ktoré je potrebné sa zamerať.


Lean a zlepšovanie procesov

Procesy sú pomalé, nefungujú efektívne, je veľa manuálnej práce, chýba automatizácia - spoznávate sa v tomto popise? Pozrieme sa na to, kde je plytvanie v procese. 
 • Zmapujeme súčasný stav a identifikujeme príčiny procesných problémov.
 • Ako skúsený Six Sigma Black Belt Vám pomôžem s meraním procesov a analyzujeme, čo nám dáta hovoria. 
 • Navrhnem najlepšie riešenie na zníženie plytvania a pomôžem potrebné procesné zmeny analyzovať. 

Riadenie zmien

Organizácie prechádzajú radami zmien, nie všetky dopadnú úspešne napriek snahe postupovať podľa premysleného plánu. Riadenie zmien je komplexná disciplína, ktorá má svoje nástroje a techniky a zameriava sa na ľudskú stránku zmeny.  
 • Pomôžem vám so zmenami a naučím Vás systematickému prístupu ako zmeny zvládnuť, nebyť zaskočený, ak narazíte na odpor. 
 • Pripravíme vhodnú komunikáciu a plán zmeny.
Dobrým začiatkom zmien je aj strategický workshop:

Školenia a rozvoj ľudí

Profesionálne odborné školenia a rozvoj zamestnancov. Nástroje, techniky a princípy agile a scrum, lean výroba a služby, zlepšovanie procesov, riadenie zmien a projektov. Praktické školenia, kde zdieľam svoje dlhoročné skúsenosti, zameriavam sa na "hard" techniky ale aj na ľudskú stránku zmien a zlepšení. Kombinácia teórie a praktických príkladov pre reálne použitie v podnikovom prostredí.

Dohodnite si stretnutie