Odborné poradenstvo a konzultácie

Spoločne budujeme silnejšiu budúcnosť

Agilná organizácia a tímy

Rastúca zložitosť podnikateľského prostredia je pre mnohé organizácie veľkou výzvou. Svet sa okolo mení a praktiky z minulosti prestávajú platiť. Organizácia potrebuje byť viac agilná, flexibilná, rýchlejšie reagovať na meniace sa požiadavky. 
 • Pomôžem prehodnotiť pripravenosť organizácie z hľadiska agility.
 • Zadefinujeme spolu aké sú vhodné kroky na uskutočnenie zmeny. 
 • Ako agilný kouč Vás budem sprevádzať na ceste k vyššej agilite Vašej organizácie.

Čo robiť keď nevieš čo robiť ako líder

Reinventing Leadership

Lídri, manažéri, majitelia firiem - sa ocitajú v situáciách, ktoré sú pre všetkých nové. Od lídrov sa však očakáva, že vedia. Oni ale napriek množstvom dát a analýz majú problém robiť rozhodnutia v neistom a komplexnom prostredí. Nemajú jasné odpovede a cítia sa pod tlakom.

Reinventing Leadership sú zručnosti a nástroje ako previesť ľudí cez to NEVIEM, a spoločne tvoriť z vynárajúcej sa budúcnosti.


Diagnostika Agility

Ako je na tom váš tím alebo organizácia z pohľadu agility? Prieskum agility je štruktúrovaný dotazník, kde zamestnanci hodnotia vlastný tím a organizáciu z pohľadu rôznych aspektov agility a odhaľujú možné bariéry zmeny.

 • Výsledkom sú identifikované medzery agility a akčné kroky zmeny.
 • Získate pohľad ako organizácia vníma prekážky agility.
 • Na základe výsledkov prieskumu môžete urobiť ďalšie rozhodnutia a určiť priority ďalšieho rozvoja.

Prieskum agility hodnotí súčasný stav vášho tímu a pomenúva oblasti na ktoré je potrebné sa zamerať.


Agile Games - Agilné hry

Význam hier vo vzdelávaní a rozvoji stále narastá. Vidím reálne výsledky za gamifikáciou rôznych situácií a tém a preto ich rada zaraďujem aj ja do svojich školení. Hry na školeniach hráme nie pre zábavu, hoci sú dobrým spôsobom ako oživiť teóriu, ale preto aby sme sa niečo nové naučili.

Agilné hry majú snahu nielen naučiť používať agilné a scrum techniky, ale aj sprostredkovať nový zážitok ako tím môže fungovať, či doslova nútia účastníkov k spolupráci, či zlepšujú ich v riešení problémov.


Lean a zlepšovanie procesov

Procesy sú pomalé, nefungujú efektívne, je veľa manuálnej práce, chýba automatizácia - spoznávate sa v tomto popise? Pozrieme sa na to, kde je plytvanie v procese. 
 • Zmapujeme súčasný stav a identifikujeme príčiny procesných problémov.
 • Ako skúsený Six Sigma Black Belt Vám pomôžem s meraním procesov a analyzujeme, čo nám dáta hovoria. 
 • Navrhnem najlepšie riešenie na zníženie plytvania a pomôžem potrebné procesné zmeny analyzovať. 

Riadenie zmien

Organizácie prechádzajú radami zmien, nie všetky dopadnú úspešne napriek snahe postupovať podľa premysleného plánu. Riadenie zmien je komplexná disciplína, ktorá má svoje nástroje a techniky a zameriava sa na ľudskú stránku zmeny.  
 • Pomôžem vám so zmenami a naučím Vás systematickému prístupu ako zmeny zvládnuť, nebyť zaskočený, ak narazíte na odpor. 
 • Pripravíme vhodnú komunikáciu a plán zmeny.
Dobrým začiatkom zmien je aj strategický workshop:

Školenia a rozvoj ľudí

Profesionálne odborné školenia a rozvoj zamestnancov. Nástroje, techniky a princípy agile a scrum, lean výroba a služby, zlepšovanie procesov, riadenie zmien a projektov. Praktické školenia, kde zdieľam svoje dlhoročné skúsenosti, zameriavam sa na "hard" techniky ale aj na ľudskú stránku zmien a zlepšení. Kombinácia teórie a praktických príkladov pre reálne použitie v podnikovom prostredí.

Dohodnite si stretnutie