Ako sa stať Scrum Masterom

Čo je “Scrum”?

Agile Scrum je definovaný ako „Rámec, v ktorom môžu ľudia riešiť komplexné adaptívne problémy a zároveň produktívne a kreatívne dodávať produkty najvyššej možnej hodnoty. Samotný Scrum je jednoduchý rámec pre efektívnu tímovú spoluprácu na komplexných produktoch.“ Ide o iteratívny prístup k projektu, s krátkymi cyklami s cieľom neustále zlepšovať produkt. Ústredným prvkom scrumu je scrum tím.  Scrum je najčastejšie používaný agilný spôsob práce podľa prieskumu 16.reportu State of agile z roku 2022, do ktorého sa zapojilo vyše 3000 odborníkov. V prieskume uviedlo 87 % respondentov, že používa Scrum.

Roly v Scrume

V Scrume sú definované 3 roly. Scrum tím pozostáva z jedného Scrum Mastra, jedného Product Ownera a niekoľkých Developer. Každý jedinečným spôsobom prispieva k vývoju produktu a k dodávke riešenia. V tomto článku bližšie vysvetlím rolu Scrum Mastra. 

Kto je Scrum Master?

Scrum master je kľúčový člen scrum tímu. Jeho úlohou je viesť tím a zabezpečiť efektívne fungovanie a implementovanie Scrum rámca. Scrum Master organizuje stretnutia, pomáha s plánovaním a zabezpečuje, aby tím fungoval v súlade s agilnými a scrum princípmi a hodnotami. ( O scrum hodnotách si prečítaj článok Scrum hodnoty) Scrum Master tiež poskytuje podporu členom tímu členom, ktorí potrebujú pomoc s riešením problémov. 

Pre Scrum Masterov sú dôležité určité vlastnosti a schopnosti. Medzi tieto schopnosti okrem iných patrí:

 • schopnosť poslúchať,
 • empatia,
 • trpezlivosť a schopnosť učiť sa nové veci. 

Scrum Masteri by mali byť dobrými komunikátormi a vedieť riešiť konflikty. Scrum Master umožňuje komunikáciu a spoluprácu medzi organizáciou, produktovým vlastníkom, tímom a ďalšími zainteresovanými jednotlivcami. Často pracuje v zákulisí a nemusí byť odborníkom na samotný produkt, avšak technické znalosti z oblasti vývoja produktu môžu byť veľmi užitočné. 

Scrum Master musí mať znalosť Scrum rámca a jeho procesov, technických zručností a schopností viesť tímy. Scrum Masteri by mali byť samostatní, flexibilní a schopní prijať zmeny a nové nápady. Zvládanie stresových situácií, rýchle rozhodovanie a efektívne plánovanie sú ďalšie dôležité vlastnosti, ktoré by mal mať Scrum Master.

Primárny cieľ Scrum Mastera je pomáhať analyzovať problémy tímu pri vývoji produktu, vyriešiť ich alebo im úplne predísť. Preto sú analytické schopnosti ako napríklad posudzovanie rizík, analýza dát alebo predpovedanie situácie veľmi dôležité.  

Scrum Masteri a Agile Coachy sú v súčasnosti veľmi žiadaní, pretože agilné metodiky sa stávajú bežnejšími v rôznych pracovných oblastiach. Ako vidím rozdiely v týchto roliach si môžeš prečítať v tomto článku Scrum Master vs Agile Coach. Scrum sa okrem vývoja softvérov používa aj napríklad v obchode, marketingu a dokonca aj vo verejnom sektore. Scrum Masteri môžu pracovať v rôznych typoch organizácií, vrátane korporácií, startupov a dokonca aj neziskových organizácií. Vzhľadom na ich schopnosti viesť tímy a zabezpečiť efektívnu komunikáciu sú Scrum Masteri cenení a môžu mať aj vyššie platové ohodnotenie. 

Ako sa stať Scrum Masterom?

Prvý krok k ceste stať sa Scrum Masterom je dobre poznať základy, hodnoty a postupy Scrumu. Môžete sa naučiť tieto základy pomocou kníh, kurzov alebo online zdrojov. Rozsiahle znalosti môžete získať priamo na stránke Scrum.org „Scrum Master Learning Path“. Nižšie nájdete ďalšie zdroje o Scrume. 

Potencionálnou kariérnou cestou môže byť predchádzajúca skúsenosť s vedením projektov. Rola projektového manažéra a Scrum Mastra sa ale v mnohom líši. Kým Projektový manažér sa sústredí na dodanie projektu v rámci dohodnutého času, rozsahu a rozpočtu a sústreďuje sa na dodanie konkrétneho výsledku projektu, tak naproti tomu Scrum Master sa sústreďuje hlavne na tím, jeho efektívne fungovanie a rozvoj ľudí v tíme, tak aby vedeli pracovať v Scrume čo najlepšie. Nie každý typ projektového manažéra sa hodí na rolu Scrum Mastra, ide o zásadne odlišné „vedenie“ tímu.

SM_PM1png

Scrum Master je predovšetkým rola a nie funkcia a teda aj iný členovia tímu v rámci vývoja produktu sa tejto roly môžu zhostiť. Bude to vyžadovať ale určitú alokáciu kapacity pre rolu Scrum Mastra. Stretla som sa Scrum Mastrami, ktorý predtým robili business analytika, programátora, testera. Hodia sa skúsenosti s riešením komplexných problémov, vedením tímu. Scrum Mastrom sa môžu stať zamestnanci nielen z technických a IT oddelení, ale aj ľudia z biznisu, či dokonca z HR a iných oddelení.

 SM_PM2png

Okrem znalostí Scrumu, Scrum Master potrebuje dobré facilitačné schopnosti, komunikačné schopnosti, musí si poradiť s rôznymi stakeholdermi. Taktiež sa zíde schopnosť riešiť konflikty. 

Rola Scrum Mastra má mnoho tvárí, hovorí sa o 8 podobách Scrum Mastra.

 1. Servant leader – slúži tímu a organizácii nenásilným, nie direktívnym spôsobom
 2. Facilitátor – na tímových eventoch a workshopoch, ktoré vedie
 3. Coach – individálne alebo tímovo rozvíja ľudí, aby si našli vlastné riešenia
 4. Manager – niekedy treba rozdávať úlohy a ich kontrolovať
 5. Mentor – ak je aj odborník v oblasti produktu a má skúsenosti poradí priamo ako veci robiť
 6. Učiteľ – učí tímu princípy scrumu a agilného spôsobu práce
 7. Odstraňovač prekážok – ktoré bránia pri postupe dodať funkčný produkt
 8. Agent zmeny – pomáha organizácii zmeniť sa a dodávať užitočné riešenia 

Certifikácia Scrum Master

Sú potrebné získať certifikát ako Scrum Master? Opaltí sa do toho investovať čas aj peniaze? Za mňa jednoznačne áno.

Scrum certifikáty sú uznávané na celom svete a pomáhajú zlepšiť zručnosti a schopnosti Scrum Masterov v oblasti vedenia tímu a realizácie projektov. Potrebné certifikáty pre Scrum Mastera závisia od pracovného miesta a oblasti, v ktorej pracujete. Avšak, najčastejšie sa požaduje certifikát Certified Scrum Master (CSM) od Scrum Alliance alebo Professional Scrum Master (PSM) od Scrum.org. 

Certifikát CSM od Scrum Alliance sa zameriava na Scrum proces, roly, artefakty, agilnú kultúru a agilné hodnoty. Obsahuje tiež praktické cvičenia, ktoré umožňujú Scrum Masterom získať praktické skúsenosti s Scrum procesom. 

Certifikát PSM od Scrum.org sa zameriava na Scrum proces, jeho základné prvky, Scrum roly a ich zodpovednosti, ako aj na Scrum artefakty a správu produkčnej rady. Obsahuje tiež praktické cvičenia, ktoré umožňujú Scrum Masterom získať praktické skúsenosti s Scrum procesom. 

Okrem týchto dvoch najčastejších certifikátov existuje aj ďalších niekoľko certifikačných programov, ktoré sú uznávané v oblasti Scrumu. Medzi tieto certifikáty patria napríklad Certified Scrum Product Owner (CSPO) alebo Professional Scrum Product Owner (PSPO), ktoré sú zamerané na produktových vlastníkov, a Certified Scrum Developer (CSD) alebo Professional Scrum Developer (PSD), ktoré sú zamerané na vývojárov. 

Aké certifikáty sú pre Vás potrebné, závisí od Vašej kariéry a cieľov. Avšak, získanie certifikátu Certified Scrum Master (CSM) alebo Professional Scrum Master (PSM) je často kľúčové pre úspešnú kariéru Scrum Mastera. Keďže Scrum je pomerne nový a stále sa mení tieto certifikáty je odporúčané obnovovať každé 2-3 roky.

 

Viac o Scrum

Najzákladnejším sprievodcom scrumom je Scrum Guide, ktorý vyvinuli Ken Schwaber a Jeff Sutherland v 90. rokoch a prvú verziu vydali v roku 2010. Momentálne je platná verzia 2020 a je voľne dostupná. Má len okolo 15 strán a naozaj odporúčam každému začať prvá tu keď chcete pochopiť základy Scrumu. Nájdete v rôznych jazykových verziách, vrátane slovenčiny na internete: Scrum Guide

Potrebuje tvoja organizácia pomoc s prechodom na agilný spôsob práce, či agilná transformácia nepriniesla želané benefity? Pozri si aj Čo robím ako Agile Coach