#AgileBites č.12 Scrum Master verzus Agile Coach

Aký je rozdiel medzi Scrum mastrom a Agilným koučom? Nie sú to len pomenovania toho istého?

Keby som mala odpovedať jednou vetou na túto otázku, tak by som povedala, že sa líšia úrovňou rozsahu a vplyvu. V praxi Scrum Master rieši hlavne operatívnu úroveň fungovania scrum tímu a Agile Coach sa zameriava na agilitu organizácie ako celku.

Samozrejme je to veľmi zjednodušený pohľad. Podľa niektorých uznávaných odborníkov dokonca niečo ako Agile coach neexistuje. Teória je jedna vec a prax druhá. Trh práce rozlišuje medzi týmito rolami a kladie odlišné nároky na nich.

Niektorý si mylne myslia, že Agile Coach je vyšší stupeň na kariérnej ceste pre Scrum mastra, že Agile Coach je akýsi seniorný Scrum master. I keď v praxi sa s tým stretávam, že Agile Coach pracoval v minulosti v roli Scrum mastra alebo Vlastníka produktu, existuje ale aj taktiež veľa prípadov, keď Scrum Master nemá ambície stať sa Agile Coach-om.

Nepovažujem za šťastné pozerať sa na Scrum Mastra ako junior Agile Coach-a a je o tom aj pekný článok, Myth: Scrum Master is a junior Agile Coach

Rozdiel medzi týmito rolami nie je čierno-biely, ale je tam veľa šedej. Je mnoho podobností medzi Scrum Mastrom a Agile Coachom. 

  • Obaja pomáhajú organizáciám rozvíjať agilné myslenie. 
  • Obaja používajú podobné techniky. 
Agile Coach síce má v názve koučing, ale koučing je rovnako dôležitou výbavou aj Scrum mastra, tým sa nenechajme pomýliť.

Poďme po poriadku na rozdiely v praxi medzi Scrum mastrom a Agile Coach-om:

  1. Scrum Master je rola v scrume. Nie každá organizácia si ale zvolí scrum alebo čisto scrum ako primárny procesný rámec ako agilne fungovať. Scrum guide nepozná rolu Agile Coach. Agilných prístupov je viac a preto tam, kde sa nerozhodli pre scrum videli potrebu pomenovať rolu, ktorá organizácii pomáha zvyšovať agilitu tímov a zaviesť agilné praktiky.
  2. Šírka záberu – úroveň na ktorom pôsobia je zvyčajne iná. Agile Coach viac interaguje s top manažmentom a zameriava sa na strategickú úroveň. Podľa scrum guidu aj Scrum master rieši implementáciu scrumu do organizácie a podporuje adopciu scrumu v celej organizácii, ale v praxi len niektorým Scrum mastrom je to reálne dovolené.
  3. Scrum master je súčasťou konkrétneho tímu, kým Agile Coach nie je členom žiadneho konkrétneho tímu, ale zvyčajne len mimo pevných štruktúr organizácie podporuje agilnú transformáciu organizácie, často ako externista.
  4. Scrum Master je stála, dlhodobá rola. Agile Coach zvyčajne intenzívne spolupracuje s organizáciou na začiatku agilných zmien, transformácie alebo pri škálovaní organizácie. Je to často dočasná rola a po nejakom čase Agile Coach organizáciu opúšťa. Agile Coach vyplňuje dočasne medzeru v kompetenciách, kým si ich organizácia nevybuduje.
  5. Agile Coach je momentálne veľmi žiadaná rola a ponuka odmeny pre Agile Coach je zvyčajne vyššia ako v prípade Scrum mastra. Je tu teda signifikantný rozdiel v zárobkoch. Taktiež ale očakávania voči Agile Coach-ovi sú väčšie. Ako Agile Coach je dobré mať predchádzajúce skúsenosti s rozsiahlymi zmenami v organizáciách, strategickým riadením či rozvojom tímov. Od Agile Coach-a sa očakáva že rozumie viacerým agilným prístupom, ktoré sú nad rámec Scrumu.
  6. Agile Coach rieši aj témy, ktoré zvyčajne Scrum master nerieši, napr. ako má vyzerať organizačná štruktúra celej firmy, prepojenie transformácie so strategickými cieľmi a pod. Na druhej strane Agile Coach sa menej zameriava na obsahové a technické detaily prekážok v tímoch.
  7. Agile Coach zvyčajne nemá možnosť budovať také blízke vzťahy s tímami a jednotlivcami ako Scrum master, vzhľadom na to, že je zameraný na širšiu organizáciu a zvyčajne pôsobí dočasne. Scrum master je kľúčovou rolou v scrum tíme a scrum master s členmi tímu a organizácie buduje úzke vzťahy.
  8. Agile Coach intenzívne spolupracuje so Scrum mastrami počas prechodu na agilné praktiky. Najúspešnejšie agilné zmeny v organizáciách využili kombináciu obidvoch rolí, aby priniesli potrebné zručností do organizácie.
Čo ja konkrétne robím ako Agile Coach a akým spôsobom podporujem agilnú transformáciu organizácií si môžete prečítať na stránkach webu.

Scrum Master vs Agile Coachpngjpg