Krátke zamyslenie o hodnotách, nielen v scrume

Hodnoty sú všeobecne ťažko uchopiteľné. Všímam si to v rôznych organizáciách u svojich klientov. Väčšina organizácií má zadefinované nejaké firemné hodnoty, ale keď sa pýtam na školení alebo workshope zamestnancov čo to pre nich znamená, tak je často ticho a len v málo prípadoch mi vedia uviesť konkrétne príklady, ako ich v práci žijú.

V tomto článku sa chcem zamerať špecificky na scrum hodnoty, nakoľko ako agilný kouč je to moja rola sprostredkovať tímom tieto hodnoty, ísť príkladom a zmeniť organizáciu, aby tieto hodnoty sa prejavili v každodennej práci tímu.  

Scrum hodnoty

Scrum hodnoty sa dostali do scrum guidu v roku 2013, aby pomohli pochopiť ako pristupovať k empirickým pilierom scrumu, čo sú kontrola – transparentnosť – adaptácia. (Tiež pre mňa veľmi zaujímavá téma)

Scrum – Agile hodnoty

  • Záväzok
  • Zameranie, sústredenie sa
  • Rešpekt
  • Otvorenosť
  • Odvaha

Scrum Hodnoty (ale nielen scrum hodnoty) sa prejavujú cez naše činy, rozhodnutia, v spôsobe ako aplikujeme scrum praktiky, ako spolupracujeme a komunikujeme s kolegami, ako zdieľame znalosti v tíme a pod.

Scrum hodnoty nám majú dať orientáciu ako sa správať, ako aplikovať scrum princípy.

Scrum hodnoty 1png

Nedá sa a nie je ani potrebné všetko napísať do manuálov, pravidiel, procesov.

Život a práca prinášajú rôzne situácie a tieto hodnoty nám majú pomáhať a nás navigovať.

Neviem presne prečo práve tieto hodnoty sa dostali do scrum guide-u, ale považujem ich za maskulíne a orientované na cieľ. Možno na ich výber mali vplyv aj skúsenosti z armády niektorých zakladateľov Agilného manifesta a scrumu.

Mohli by sme sa opýtať, prečo práve tieto hodnoty sa spomínajú a nie iné. 

Napríklad: tímovosť, čestnosť, humor, šťastie, trpezlivosť, diverzita, rast, nezávislosť, empatia, sloboda, zvedavosť, nadšenie, láskavosť alebo iné.

Hodnotypng

Ako pracovať s hodnotami

Rôznym ľuďom scrum hodnoty znamenajú niečo iné. Preto je dôležité vyjasniť si tieto termíny, ako ich chápeme, ako ich chceme v tíme uplatňovať.

V role Agilného kouča niekedy dostávam pokyny od manažmentu, že nech nehovorím o scrum hodnotách, že túto „ezoteriku“ oni nepotrebujú. Chcú sa hlavne sústrediť na výsledky a na implementáciu nástrojov a techník.

Keď vytvoríme nový scrum tím a začíname agilnou transformáciu pre mňa hovoriť o hodnotách je často prvým krokom. Je základným kameňom budovania samo-riadiacich tímov a spolu definujeme tieto hodnoty, ich význam a správanie, ktoré za tým očakávame.

Retrospektíva je tiež momentom, keď sa môžeme poobzerať späť a zamyslieť sa, ako vieme zlepšiť spoluprácu a efektívnejšie fungovať ako tím. Je to aj vhodný moment pre tím, pozrieť sa ako žili scrum hodnoty počas šprintu, ktoré porušili a povedať si ako to chcú zmeniť nabudúce.

Okrem príležitostí na zlepšenie je dobré počas retrospektívy pomenovať aj dobré príklady a správanie, ktoré demonštrovali tieto hodnoty. Oceniť „vernosť“ hodnotám a dobré príklady je potrebné nielen na konci šprintu, ale zakaždým, keď to vidíme. Myslím si, že tu viac funguje pozitívna spätná väzba ako korektívna, pokiaľ chceme vidieť reálne zmeny.

Pre mňa je veľkou otázkou aj to, či sa vôbec hodnoty dajú takto vštepiť zvonka. Či sa dajú zaviesť na základe nejakých zoznamov, komunikáciou, príkladmi vhodného a nevhodného správania, alebo je to niečo čo sa objaví až potom, ako následok vhodnej štruktúry spolupráce.

Často začínam pri práci so scrum tímami tým, že analyzujeme súčasné vzorce správania v organizácii a identifikujeme spolu presvedčenia a hodnoty, ktoré stoja za nimi. Podľa mojej skúsenosti, skôr alebo neskôr sú mnohé z týchto nechcených alebo chorých, neželaných správaní a hodnôt prekážkou, aby sa stali agilnejšími ako celá organizácia. Venovanie pozornosti hodnotám by mohlo byť východiskovým bodom pre „inštaláciu“ hodnôt, pomáha pri ich rozvíjaní a pochopení.

Implementácia štruktúry, akým scrum nepochybne je, je hlavne zameraný na ČO a AKO, ale pri agilnej transformácii by sme mali venovať pozornosť aj vnútornému zdroju, z ktorého tiež pôsobíme – to je to PREČO. To „Prečo“ – účel, ciel, úmysel, zámer – je veľmi silno spojený s našimi hodnotami a presvedčeniami.

Verím, že ak zmeníte štruktúru vzťahov medzi jednotlivcami – aj na základe hodnôt - môžete vytvoriť nové vzorce kolektívneho správania - napr. zmeniť organizáciu, spoločnosť ...

Možno to znie trochu naivne, ale niekde treba začať. Zmena hodnôt sa nestane zo dňa na deň. No bez hodnôt sa vám štruktúra alebo aj najlepší proces po čase rozpadne a zlyhá. Môžete veci mechanicky vykonávať, ale nebudete mať z neho želaný výstup.

V tomto smere stále viac sa hovorí o „Zombie scrume“ alebo „cargo cult“ agile. To sú organizácie, ktoré scrum zaviedli, možno ho aj praktizujú celé roky, ale výhody z neho nie sú schopné dosiahnuť. Potom počujem, že to nefunguje.

Pojem Cargo kult sa používa na pomenovanie javu pri stretnutí dvoch kultúr, z ktorých jedna je zvyčajne vyspelejšia ako druhá. Tá menej vyspelá nechápe ako funguje tá vyspelejšia, len odpozoruje ich aktivity a na základe toho si vytvorí vlastné rituály. Tieto rituály intenzívne vykonáva, ale výsledok sa nedostavuje. Takto domorodé kmene v Melanézii napodobňovali zásobovanie amerických armád počas druhej svetovej vojny. Postavili falošné pristávacie dráhy, riadiace veže, mávali rukami a mysleli si, že z neba im nejaký lietajúci objekt zhodí zásoby tovaru a jedla. Nestalo sa.

Preto si dávam veľký otáznik, či sa dá vytvoriť agilná organizácia a dosiahnuť benefity scrumu len „napodobňovaním“ scrum rituálov, bez toho, aby tímy hlbšie porozumeli zmyslu.  Diskusia o hodnotách je pre mňa súčasťou snahy porozumieť tomuto zmyslu.

Aké sú hodnoty Vašej organizácie alebo tímu? Súhlasíte so scrum hodnotami alebo by ste tam radšej videli iné? Ako sa Vám darí žiť podľa nich?

Nabudúce sa pokúsim napísať niečo o rešpekte. Rešpekt je pre mňa najkľúčovejšie agilná hodnota a je veľmi kontroverzná.