Urobte si audit prostredia

Ak trocha záhradníčite, tak určite súhlasíte, že na to čo vám zo semienka vyrastie má prostredie obrovský vplyv. Možno aj väčší ako kvalita samotného semienka. Do akej pôdy vysadíte, koľko polievate, ako tam svieti slniečko alebo ako hnojíte a staráte sa o zdravie rastliny, to všetko ovplyvňuje výsledok.

Z mojej skúsenosti podobný vplyv má prostredie nie len na rastliny, ale aj na ľudí.

Atmosféra v tíme a v organizácii, podpora okolia a nadriadených, úroveň energie a nadšenia pre prácu, zmysluplnosť aktivít, prekážky, ktoré musíme prekonávať pri raste. Tieto podmienky ovplyvňujú aký výkon podáme, ako rastieme a rozvíjame sa nielen ako jednotlivci, ale v konečnom dôsledku aj organizácia ako systém.

Mám taký pocit, že výberu ľudí sa venuje väčšia pozornosť ako vytváraniu vhodného prostredia. Často si najímame šikovných ľudí, ktorí inde dosiahli výborné výsledky. Očakáva sa, že budú takýto výkon podávať aj u nás. Oni sa aj snažia, ale nejde to, ak na to nemajú vytvorené vhodné podmienky. Chvíľu skúšajú zmeniť tie podmienky, občas bezmocne sa sťažujú, upozorňujú na prekážky, ale nedokážu zmeniť prostredie, na to treba širšiu podporu.

Týmto prostredím v organizáciách je kultúra organizácie. Má svoje viac viditeľné a hmatateľné časti ako sú napríklad priestory, jazyk, či organizačná štruktúra a menej viditeľné ako sú hodnoty, nepísané pravidlá, presvedčenia.

Skúste si spraviť také malé pozorovanie vášho prostredia a prejdite si organizáciou kde pracujete a urobte si poznámky, čo vidíte, počujete, cítite? Aké je to prostredie?

1.   Budova, priestory – aký dojem vo vás vyvoláva? Víta vás? Podporuje spoluprácu? Pôsobí aktívne? Akú energiu cítite?

2.   Ľudia – Usmievajú sa? Sú zaneprázdnený? Zaujímajú sa, kto sa tam prechádza? Sú zvedaví?

3.   Jazyk, komunikácia – Čo počujete? Aký tón prevláda? Je menej alebo viac formálna?

4.   Zákazníci – cítiť ich prítomnosť? Vieme odvodiť postoje k zákazníkom? Sú vítaní?

5.   Predmety, vybavenie, nástroje – Čo prezrádzajú o prostredí? Naznačujú a dotvárajú hodnoty, misiu a ciele organizácie?