Korporáty verzus Startup

“My nie sme korporát, nechceme byť ako korporát…” “Chceme zachovať inovativnu kultúru, rodinný charakter firmy, dobré vzťahy, ľudský pristup…”

Takto sa často vymedzujú menšie organizácie a bránia sa štandardizácii procesov, či systémovému prístupu k riadeniu. S korporátom si spájajú hlavne negatívne vlastnosti ako ťažkopádnosť, veľa byrokracie, pomalé rozhodovanie apod.

Kedy, pri akej veľkosti organizácie, je vhodný moment uchopiť procesy a riadenie prevádzkových činností systémovo? Kedy zaviesť systém? Pýtajú sa ma rastúce menšie organizácie, keď potrebujú škálovať alebo keď začínajú mať problémy s dodávkami svojich produktov.

Pre mňa rozhodnutie procesy štandardizovať, zaviesť systém v riadení nie je otázka veľkosti ale skôr opakovateľnosti a spoľahlivosti procesov.

Keď prídeme na pre nás najlepší , najefektívnejší spôsob ako doručiť želaný výsledok, tak z toho osvedčeného spôsobu môžem urobiť štandard aj keď sme len dvaja vo firme. Nemusíme čakať kým nás bude 20 alebo 200.

Korporáty majú aj svoje pozitíva.

Nie je to buď alebo. Buď si zachováme inovatívnosť a flexibilitu nášho startupu alebo zavedieme systém a budeme ako korporát.

Pozor na falošnú dichotómiu. Pri škálovani možete mať to najlepšie z oboch svetov. Stabilitu a spoľahlivosť procesov a štandardov ako vo veľkých organizáciách a schopnosť pružne reagovať ako Startup. Rôzne časti organizácie môžu fungovať v rôznom mode.

“Korporát už má všetky procesy efektivne nastavené.” Je mýtus. :)