Ako na profesionálnu slepotu

Mnoho ľudí si neuvedomuje, že môžu zlepšiť spôsob, akým robia svoju prácu. Robia to tak dlho, že si to inak ani nevedia predstaviť. Niekedy pôvodný zmysel niektorých aktivít upadne do zabudnutia a nevšimnú si, že sa medzitým zmenila situácia a opodstatnenosť aktivity možno aj zmizla, ale ju robia naďalej.

Stretávam sa tým často, či už v menších organizáciách alebo aj veľkých. 

  • Vypĺňajú reporty, ktoré už nikto nepotrebuje, 
  • zbierajú údaje a posielajú ich ďalej, hoci sa nevyužívajú, 
  • vedú svoje mítingy spôsobom, ktorý je už dávno prekonaný, 
  • riadia reklamácie podľa návodov spred 20-tich rokov. 

To sú len nejaké príklady, čo som videla za posledný rok.

Robia to, čo poznajú a nevedia si ani predstaviť, že by sa to dalo aj inak. Niekedy je príčinou profesionálna slepota, niekedy len chýba čas zastaviť sa a obzrieť sa okolo, napríklad do inej organizácie.

Svet okolo sa rýchlo mení a na problémy, ktoré v minulosti mali nejaké svoje zaužívané riešenie, medzičasom si našli iné lepšie riešenia, ale si to nevšimneme, že sa to dá inak, efektívnejšie, ľahšie a jednoduchšie.

Prvým krokom z toho je obzrieť sa okolo, odstúpiť ďalej od problému, pozerať sa na svoju situáciu v širšom kontexte. Môžete ísť pre inšpiráciu aj niekde úplne inde – skrátka vyjsť z kancelárie, z budovy. Pozorovať veci z vonka. To je podstata aj mojej práce, som človek zvonka, som neovplyvnená vnútornými zvykmi, vzťahmi, závislosťami vo vnútri organizácie.

Mať mentora, kouča tiež veľmi pomáha a nemali by sme si po nich hľadať len v ťažkých situáciách, keď si už nevieme rady. Externý pohľad, otázky, kde zažívame aha momenty, príklady riešení z iných projektov a pod. to všetko pomáha vyhnúť sa našej „slepote“.

Mne osobne sa páči na hľadanie našich slepých miest aj nástroj Sensing Journey (preklad: Vzdelávacia cesta?), ktorý umožňuje účastníkom prelomiť zaužívané vzorce videnia tým, že vstúpia do inej neznámej skúsenosti.

Také malé vykoľajenia, odstupy, zmenu perspektívy by sme si mali dať pravidelne.  

Tak, ak práve riešite nejaký náročný problém, cítite sa zacyklený, alebo už robíte dlho, to čo robíte, tak skúste tento týždeň

-       ísť do nejakého neznámeho prostredia (napr. na návštevu iného oddelenia, ktoré nepoznáte),

-       ponorte sa do nejakého iného kontextu (pozrite sa ako riešia obdobnú tému v inom odvetví),

-       vyskúšajte nejakú novú skúsenosť (napr. vymeňte si rolu s kolegom na pár hodín).

Máte vlastné spôsoby ako sa brániť profesionálnej slepote?