Dátová gramotnosť - data literacy

Nalaďujem sa na nový projekt a prišla mi do cesty téma Data literacy - dátová gramotnosť.

Organizácie prekopávajú svoje dátové štruktúry, implementujú nástroje na zber, analýzu dát a hľadajú nové inovatívne spôsoby ako Big Data využiť v prospech svojho biznisu aj použitím umelej inteligencie. Často sa zabúda, na samotnú schopnosť ľudí využívať dáta.

Mať prístup k dátam a jednoducho ich nájsť je len kúskom v skladačke ako využiť možnosti, ktoré súčasné technológie umožňujú.

Mať zamestnancov, ktoré si kladú tie správne otázky, vedia tieto dáta interpretovať alebo aj dobre zadefinovať na čo sa vlastne potrebujem pozrieť a na základe toho definovať ďalšie kroky je druhá vec.

"Dátová gramotnosť je schopnosť čítať, zbierať, a komunikovať dáta v kontexte, vrátane pochopenia zdrojov dát, ako sa zbierajú a čo predstavujú."

Ja sama sa mám čo učiť v tejto sfére, tak nechcem tu veľa mudrovať. Jeden taký vzorový príklad, kde vidím dieru v interpretácii dát, s ktorým sa pomerne často stretávam tu uvediem.  Pochopenie variability v dátach.

V štatistike sa variabilita vzťahuje na mieru, v akej sa jednotlivé dátové body odchyľujú od centrálnej hodnoty. Inými slovami, variabilita ukazuje, do akej miery sa údaje „líšia“ alebo rozprestierajú od priemeru.

Variabilita je dôležitý pojem, pretože nám hovorí, do akej miery môžeme dôverovať centrálnej hodnote, napr. ako reprezentácii údajov. Ak existuje veľká variabilita, centrálna hodnota nemusí byť dobrým znázornením údajov.

Relatívne jednoduchá vec, z môjho pohľadu, aj taký nevyhnutný základ v chápaní dát, ale aj vo fungovaní nášho biznisu. Veľa rôznych reportov, ukazuje len priemer a tímy sa nepozerajú na variabilitu, nemajú pochopené príčiny variability a nevedia, kedy je na to „dobrý“ dôvod a naopak, kedy musia spozornieť. Často zbytočne panikária, ak sa priemer trochu odchýli a pod.

Vidím to na projektoch, na ktorých pracujem, že je čo robiť v oblasti dátovej gramotnosti. A myslím si, že by to mala byť zručnosť nie len pre vybranú malú skupinu expertov.

Na jednom projekte, ktorý som nedávno robila, chceli znížiť objem nedodaných objednávok. Tím hlavne sledoval počet položiek nedodaných na dennej báze, mali stanovený mesačný priemer ako cieľ, čo nesmú presiahnuť. Ale nemali analyzované hlbšie tieto dáta a nehľadali príčiny variability, napr. podľa druhu tovaru, dotknutých zákazníkov, dodávateľov, či iných faktorov. Aká variabilita je „normálna“ a môžeme hovoriť, že proces je pod kontrolou?  Skratka vyššia gramotnosť pri práci s dátami by sa zišla široko v biznise.

To som len jeden jednoduchý príklad uviedla prečo je dátová gramotnosť dôležitá, aby sa všetky tie veľké investície do dátovej infraštruktúry a nástrojov vrátili.

Čo vy robíte na zvýšenie dátovej gramotnosti vašich zamestnancov? Poznáte nejaké dobré školenie k tejto téme?