Big Room Planning alebo PI Planning

Big room planning (BRP) alebo Programm Increment (PI) Planning - Je to strata času a drahý meeting alebo jediný spôsob ako zladiť veľa tímov?

Keď píšem veľa tímov, tak myslím desiatky tímov, ktoré spolu dodávajú výsledný produkt-riešenie.

V svete agilných metodík sa často objavujú dva pojmy - Big Room Planning (BRP) alebo "Veľké Plánovanie" a "Plánovanie PI (Programový Inkrement)". Pre neznalých môžu tieto frázy znieť ako korporátna žargón, ale predstavujú kľúčové praktiky pre tímy, ktoré sa snažia efektívne dodávať komplexné projekty. Rozoberme si ich:

Big Room Planning:

Predstavte si situáciu, kde viaceré tímy, zodpovedné za rôzne aspekty projektu, musia koordinovať svoje úsilie na jednoznačnej úrovni. BRP je odpoveďou na túto koordinačnú výzvu. Je to spolupracovná udalosť, kde sa zúčastňujú zainteresované strany, vlastníci produktov a členovia tímu sa stretávajú v jednej veľkej miestnosti (odtiaľ názov), aby si zosúladili svoje ciele a plány.

Počas BRP tímy otvorene diskutujú o prioritách, závislostiach a časovom pláne. Rozkladajú projekt na zvládnuteľné kúsky, priradzujú úlohy a ustanovujú spoločné porozumenie celkových cieľov. Táto transparentnosť podporuje komunikáciu a zabezpečuje, aby bol každý na rovnakej strane, minimalizujúc nedorozumenia a maximalizujúc produktivitu.

PI Planning (Programový Inkrement):

Teraz sa pozrime trochu širšie. Plánovanie Programového Inkrementu funguje na väčšej úrovni než bežné plánovanie sprintov. V agilnom rámci známom ako SAFe (Scaled Agile Framework) je Plánovanie PI udalosťou s periodickým a osobným charakterom, ktorá sa uskutočňuje na začiatku každého Programového Inkrementu. Programový Inkrement obvykle trvá približne 8-12 týždňov a predstavuje obdobie, počas ktorého tímy pracujú na spoločnej sade cieľov.

Počas Plánovania PI tímy stanovujú svoje ciele pre nadchádzajúci Programový Inkrement. Posudzujú závislosti medzi rôznymi tímami, identifikujú riziká a pridelujú zdroje podľa potreby. Hlavným cieľom je vytvoriť jednotný plán, ktorý zosúladí úsilie všetkých tímov s dosiahnutím celkových podnikateľských cieľov.

Spájanie všetkého dohromady

Súčasná BRP a PI Planning majú spoločný cieľ: synchronizovať úsilie viacerých tímov pracujúcich na komplexnom projekte. Podporou spolupráce, transparentnosti a zosúladenia tieto praktiky umožňujú tímom efektívne a účinne poskytovať hodnotu zákazníkom.

V podstate BRP nastavuje scénu pre efektívnu spoluprácu medzi tímami, zatiaľ čo Plánovanie PI zabezpečuje, že táto spolupráca sa udržiava po dlhšie obdobia, usmerňujúc tímy k dosiahnutiu ich cieľov v rámci Programových Inkrementov.

Na záver, hoci môže byť odborný jazyk na prvý pohľad odstrašujúci, BRP a Plánovanie PI sú jednoducho nástroje v agilnom spôsobe práce, umožňujú organizáciám lepšie sa vysporiadať komplexnosťou s nejasnosťou. 

Ako urobiť BRP úspešným meetingom

Minulý rok som co-facilitovala niekoľko Big room planningov. Videla som také, kde to pre väčšinu zúčastnených bola strata času aj také, kde to bol najefektívnejší spôsob ako zladiť prácu niekoľko stoviek zamestnancov a desiatok tímov, ktoré spoločne vyvíjajú produkt.

Tu je niekoľko faktorov úspechu aby BRP alebo PI bolo úspešné stretnutie a nie strata času:

  1. Dobrá príprava, časové plánovanie, agenda, kto tam MUSI byť.
  2. Zmapovanie závislostí vopred a sústredenie sa na oblasti, kde tímy sa skutočne potrebujú zladiť.
  3. Nepreberať všetko, celý backlog, ale sústrediť sa na kritické vybrané oblasti.
  4. Zúčastnili sa len naozaj tí nevyhnutní ľudia, ktorí majú potrebné znalosti a rozhodovacie právomoci, nemusia tam byť všetci členovia všetkých tímov, ak neprispievajú k obsahu.
  5. Analýza rizík a definovanie mitigačných opatrení,

Úplne najlepším dlhodobým riešením je ale zjednodušiť samotný produkt a jeho architektúru a vybrať dobrý organizačný dizajn tímov, ktorí na produkte robia. Nie vždy je to možné alebo priechodné.

Ak sa znížia závislosti, tak sa zníži aj potreba mať veľké celodenné meetingy na riešenie týchto závislostí a zvýši sa samostatnosť tímov.

Aké sú vaše tipy na efektívne zladenie niekoľkých tímov a závislostí medzi nimi?