Tip na letné čítanie - príbehy pre podnikateľov a lídrov

Tri netradičné knižné tipy, ktoré nielen zabavia, ale aj poučia a dokonca sú dostupné aj v audioverzii, takže ich môžete počúvať na cestách, či pri oddychu pod slnečníkom.

Ľudia už odpradávna používajú príbehy a rozprávky na sprostredkovanie múdrosti, poučení zo života. Príbehy sa ľahko pamätajú a nenásilným spôsobom nám dokážu sprostredkovať aj zložitejšie koncepty.

Všetky tri knihy, "Five dysfuntions of a team" od Patricka Lencioniho, "The Goal" od Eliyahu Goldratta a "The Big Five for Life Continued " (po nemecky Das Leben gestalten mit den Big Five) od Johna Streleckého, majú spoločné, že rozprávajú o náročných situáciách, v ktorých sa ocitli ich hrdinovia v role lídra, podnikateľa a ako ich riešili.

Medzi spoločné črty týchto kníh patria:

 1. Zameranie na organizačné výzvy: Všetky tri knihy sa zaoberajú výzvami, ktorým čelia organizácie, a zdôrazňujú dôležitosť riešenia týchto problémov pre úspech.
 2. Dôraz na tímovú prácu: Uznávajú význam efektívnej tímovej práce a spolupráce pri dosahovaní cieľov organizácie.
 3. Prekonávanie prekážok: Každý príbeh predstavuje postavy, ktoré prekonávajú prekážky a problémy, aby dosiahli osobný a profesionálny rast.
 4. Premena a zdokonaľovanie: Knihy zdôrazňujú potrebu transformácie, či už v oblasti vedenia ľudí, procesov alebo osobného rozvoja, aby sa dosiahla pozitívna zmena.
 5. Praktické prístupy: Poskytujú praktické rámce, stratégie alebo teórie, ktoré možno aplikovať v reálnych situáciách na zlepšenie tímovej dynamiky, produktivity a osobného naplnenia.
 6. Formát rozprávania - Príbeh: Knihy využívajú na sprostredkovanie svojich posolstiev fiktívne príbehy, vďaka čomu sú pre čitateľov pútavé a zrozumiteľné.
 Poďme sa postupne pozrieť na nich:

The five dysfunctions of a team

"Päť príčin nefunkčnosti tímu" ,v slovenskom preklade, skúma vývoj fiktívneho manažérskeho tímu a odhaľuje päť základných dysfunkcií, ktoré bránia ich úspechu. Príbeh sleduje novú výkonnú riaditeľku v zrelých rokoch, Kathryn, ktorá sa pokúša zmeniť tím tak, že odstráni tieto dysfunkcie a vybuduje súdržný a efektívny celok.

Týchto 5 nefunkčností tímu sú:

 1. Absencia dôvery - neochota byť zraniteľný v rámci skupiny
 2. Strach z konfliktu - hľadanie umelej harmónie namiesto konštruktívnej vášnivej diskusie
 3. Nedostatok angažovanosti - nepriznanie súhlasu so skupinovými rozhodnutiami vytvára nejednoznačnosť v celej organizácii
 4. Vyhýbanie sa zodpovednosti - vyhýbanie sa zodpovednosti upozorniť kolegov, nadriadených na kontraproduktívne správanie, ktoré stanovuje nízke štandardy
 5. Nepozornosť voči výsledkom tímu - zameranie sa na osobný úspech, status a ego pred úspechom tímu

Kathryn sa výzvy ako nová manažérka nezľakne, je pevná a neoblomná, verí svojim skúsenostiam a inštinktu a napriek rôznym komplikáciám sa jej podarí ozdraviť organizáciu a vybudovať silný tím manažérov okolo seba.

Knihu zvlášť odporúčam, ak ste v role novo-nastúpeného manažéra. Dostanete tím, ktorý už tam nejaký čas pracuje, ale nedosahuje želané výsledky. Vašou úlohou je zmeniť smer organizácie a viete, že sám to nespravíte, potrebujete na to súdržný tím. Ako ale takýto tím vybudovať zo skupiny jedincov, ktorí momentálne neťahajú za jeden koniec? Kniha ponúka praktickú cestu k tomu.

 

The Goal

"Cieľ" sa odohráva vo výrobnom závode a sleduje cestu Alexa Roga, riaditeľa závodu, ktorý má za úlohu zachrániť svoju továreň, ktorá zápasí s problémami. Pod vedením mentora sa Alex oboznámi s teóriou obmedzení (Theory of Constraints TOC) a aplikuje ju na zlepšenie celkovej produktivity a ziskovosti závodu. V knihe sa zdôrazňuje dôležitosť identifikácie úzkych miest - bottlenecks, zosúladenia cieľov a optimalizácie pracovných postupov.  Alex má veľmi ľudský prístup a nebojí sa ani sám si „vyhrnúť rukávy“ pri záchrane spoločnosti.

Teória obmedzení je metodika na identifikáciu najdôležitejšieho obmedzujúceho faktora (t. j. obmedzenia), ktorý stojí v ceste dosiahnutiu cieľa, a potom systematické zlepšovanie tohto obmedzenia, až kým prestane byť obmedzujúcim faktorom. Vo výrobe sa obmedzenie často označuje ako úzke miesto - bottleneck.

Základný koncept teórie obmedzení spočíva v tom, že každý proces má minimálne jedno obmedzenie a že celková priepustnosť procesu sa môže zlepšiť len vtedy, keď sa zlepší toto obmedzenie. Veľmi dôležitým dôsledkom tohto tvrdenia je, že trávenie času optimalizáciou nepodstatných faktorov neprinesie významné výhody; iba zlepšenie obmedzujúceho faktora za celý proces prispeje k dosiahnutiu cieľa.

Knihu by podľa mňa mali čítať všetci manažéri vo výrobe a v logistike. Je to veľmi pekný príbeh lídra a okrem pracovných dilem načrtáva aj výzvy v osobnom živote a balansovanie medzi pracovným a osobným životom.

 

The Big Five for Life Continued

Je to voľným pokračovaním prvej knihy autora The Big Five for Life, ktorú som ja osobne síce nečítala, ale vôbec to nie je prekážkou začať zrovna týmto pokračovaním príbehu. V knihe sa hlavný hrdina Joe po smrti svojho najlepšieho priateľa a partnera v biznise vydáva na cestu, aby znovu objavil svoju vášeň a zmysel života. Vydáva sa do Kanady navštíviť jedného výnimočného podnikateľa Jacqua, ktorý v praxi žije to, čo on hlása na svojich prednáškach, päť prvkov naplneného života. V knihe nahliadneme do fungovania mimoriadne úspešnej firmy, ktorá vyvíja softvér v oblasti personalistiky, má verných zamestnancov a spolu vybudovali niečo mimoriadne. Jacque postupne prezrádza svoj prístup k podnikaniu a svoju filozofiu nielen pre biznis, ale aj pre život. V knihe sme aj svedkami toho, ako medzi dvoma mužmi sa postupne prehlbuje priateľstvo.

Hoci sa líšia prostredím rozprávania a konkrétnymi cieľmi, všetky tri knihy sa zaoberajú problémami v organizáciách a ponúkajú cenné poznatky na zlepšenie.

Poznáte podobné knihy, kde biznis téma je vysvetlená a vyrozprávaná cez príbeh? Ak viete o niečom ďalšom dajte mi prosím vedieť.