Aký je základný problém, ktorý sa celé Agile hnutie snaží riešiť?

Aký je základný problém, ktorý sa celé Agile hnutie snaží riešiť? O čo vlastne Agile ide? Pýtajú sa ma často v poslednej dobe, takí ku ktorým táto téma len nedávno dorazila. Vidia ostatných okolo seba ako menia model fungovania a robia tzv. Agilnú transformáciu. Nie je to len ďalší buzzword?

Prečo organizácie hľadajú nový model riadenia a spolupráce? 

Tu je zopár mojich odpovedí:

  1. Už nám nefunguje systém, kde malá skupina ľudí rozmýšľa a rozhoduje a ostatní robia, čo sa im povie a predloží v plánoch vymyslených „hore“. Aj ten najvzdelanejší CEO a manažment nemôže v znalostnej ekonomike obsiahnuť vedomosti svojich zamestnancov a potrebuje ich vedomosti a skúsenosti aktívne zapojiť do tvorby.
  2. Nefunguje nám pozerať sa len na vlastné aktivity v rámci vlastného oddelenia a tie vykonávať dobre, potrebujeme chápať celok a vnímať celkový kontext, mať dobrú viditeľnosť, čo robia ostatní. Hodnoty – Produkty sa tvoria naprieč silami, my ale často nepoznáme celý proces.
  3. Taktiež nám len čiastočne pomáhajú analýzy a dáta pri rozhodovaní. Aj tá najrozsiahlejšia powerpoint prezentácia nedá nám na všetky odpovede a miera neurčitosti zostáva vysoká. Preto potrebujeme veci vyskúšať v malom, experimentovať a na základe spätnej väzby potom rozhodnúť či pokračovať a škálovať.
  4. Nefunguje sledovať tradičné projektové plány a činnosti, lebo hoc sú aj v zelenej farbe nie je garantovaný úspech a dodanie skutočnej hodnoty pre zákazníka. Často projekt aj dodáme, ale želaný prínos sa nedosiahne.

Je Agile len ďalší buzzword? 

Možno..., pre niektorých. Pre mnohých je už realita, či dokonca nevyhnutnosť. Ja zatiaľ nepoznám iné riešenie týchto problémov a začínam vidieť po niekoľkých rokoch práce s témou agility, že to funguje.

Pozrite si ako v role Agilného kouča podporujem organizácie na ich ceste zmenou.