Nie je dôležité, či poznáte “pain pointy”, ale čo s nimi urobíte

Nie je dôležité, či poznáte “pain pointy”, ale čo s nimi urobíte. Väčšina organizácií a tímov, ktorých podporujem, dobre pozná, kde im to nefunguje. Často na úvodnom stretnutí, mnohé tieto problémy a výzvy pomenujú.

Nehľadajú pomoc s tým, aby som im identifikovala, čo nefunguje.

Problém majú s tým, že napriek tomu, že o mnohých nefunkčných oblastiach vedia dlho, nič podstatné nedokázali zmeniť.

Problémy často rýchlo uhasia, ale nevyriešia. Vrátia sa im znova.

Čo spolu robíme je:


1. Vytvoríme prehľad o nefunkčných oblastiach podložené dátami, aby sme vedeli priorizovať, čomu sa venovať.
2. Zjednotíme pohľad v organizácii na problém, aby sme spojili sily.
3. Analyzujeme koreňové príčiny, aby sme sa zamerali na tú príčinu, ktorá podstatne ovplyvní výsledok.
4. Nájdeme viac riešení a spolu implementujeme, aby sme videli nakoľko účinkujú.
5. Nastavíme proces nanovo, aby sme mali pod kontrolou do budúcna a vedeli včas problém zachytiť.
Systematicky a štruktúrovane riešime spolu problémy, pritom vytvárame koalíciu na podporu.

Vedľajším zámerom je naučiť tím takto štruktúrovane postupovať a používať osvedčené postupy a nástroje. Takto know-how zostane v organizácii.

Mojou úlohou je previesť ich procesom, aktivovať sily, zjednotiť pohľady, zvýšiť šance na úspech a doručiť výsledky a zmeny.

Ich úlohou je dedikovať kapacity, poskytnúť súčinnosť a expertov o ostatné sa postarám.

Koľko známych procesných problémov máte, s ktorými ste nepohli už dlho? Čo je u vás najväčšia prekážka?

Ako riešíme zmeny a transformácie organizácií si môžete už aj vypočuť.  Prvý diel nášho podcastu SHIFT HAPPENS je vonku, kde prinášame inšpirácie k téme riadenia zmien. Rozprávame sa o praktikách, princípoch a nástrojoch vychádzajúcich zo systémového prístupu k zmenám.

Môžete si vypočuť na Youtube alebo Spotify.

Youtube logopngSpotify logopng