Odhady náročnosti v agilných tímoch

Ako je to s odhadmi náročnosti a trvania úloh v agilných tímoch? Majú sa robiť? Ako presne? Alebo nerobiť, veď aj tak nie sú presné? To boli otázky, ktoré ma nedávno priviedli do jednej IT organizácie.

Príčinou meškania projektov nie sú nesprávne odhady. Často vidím prílišnú snahu urobiť čo najlepší odhad trvania úloh, ale nedodržané termíny, posunuté projekty nie sú zapríčinené nesprávnym odhadom.

Koľkokrát ste vy alebo váš tím meškali s termínom projektu, hoci ste postupovali správne? Predpovedať presne v komplexnom prostredí nie je možné. Chyba, posun a určitá nepresnosť vyplýva z povahy vecí. Nikto z nás nemá kryštálovú guľu.

Napriek tomu sa zamýšľať nad náročnosťou práce a mať v tíme diskusiu o trvaní úlohy má zmysel a je potrebné.

Čo ako prvé sa opýtate v autoservise keď tam zanesiete svoje auto na opravu?

Kedy to bude hotové a koľko to bude stáť?

Hoci opraviť auto nie je triviálna vec, je to činnosť, ktorá je dobre pochopená a známa. Napriek tomu sa stáva, že sa termín nedodrží a posunie. A čo tak potom s termínmi pri vývoji nového produktu pre nový trh? Tam je ešte viac neurčitosti. Napriek tomu zákazník, zadávateľ, chce počuť nejaký termín a vy ako dodávateľ, chcete vedieť koľko práce a peňazí do toho potrebujete dať.

Odhad náročnosti alebo trvania práce je vždy len určitá pravdepodobnosť.

Nie nadarmo sa dostalo do Agilného Manifesta: 

"Radšej reagovať na zmenu než sa držať plánu." 

A presne to je aj zmysel častých tímových stretnutí, denného scrumu/ standupu, reagovať na zmeny.

Ako vy pristupujete k odhadom náročnosti a trvania?

Chcete posunúť estimácie na ďalšiu úroveň? Dajme si stretnutie.