#AgileBites č.29 Scrum je jednoduchý

Scrum guide má len 14 strán a prečítate raz dva, ale keď chcete tieto princípy implementovať už v exitujúcej organizácii, je to náročné, ako presne to máte spraviť.

Príklad z praxe:

Jednou z najdôležitejších rolí  v scrume je Product owner – Produktový  Vlastník.

  • Kto to bude?
  • Ako nastaviť konkrétne právomoci pre neho?
  • Ako vybrať z konkrétnych viacerých kandidátov?
  • Keď je zodpovedný za maximalizáciu hodnoty produktu, tak máme ho hodnotiť podľa tržieb?

Aj pri poslednej agilnej transformácii, kde som pomáhala sme takéto otázky riešili dokonca niekoľko týždňov.

Doteraz mali produktových manažérov.

  • Majú byť automaticky oni Produktový Vlastníci?
  • V čom je rozdiel?
  • Alebo teraz je šanca otvoriť túto rolu aj iným šikovným?
  • Alebo ponechať produktových manažérov a vytvoriť novú rolu Produktového vlastníka?

Neskôr keď sme mali potencionálnych kandidátov a videli sme veľké rozdiely medzi nimi, tak sa objavili ďalšie otázky. Niekto bol technicky zdatný, ale nemal biznis skúsenosti. Druhý bol z biznisu, ale nepoznal dobre vývojársky svet atď.

Tu sa začali špekulácie ohýbať scrum, „nazvime rolu radšej Technical Product owner, Business Product owner, Junior a Senior Product owner?

Scrum vyzerá jednoducho, ale je náročný na implementáciu.