Čo merať zo strategického pohľadu

Má význam sledovať tržby alebo zisk ako hlavný ukazovateľ naplnenia strategických cieľov?

Ja nepochybujem o ich význame z hľadiska ekonomiky firmy. Viem však, že sú slabým ukazovateľom toho, ako sa nám darí dosahovať strategické ciele a hovorí málo o tom, či ideme tým správnym smerom z dlhodobého hľadiska.

Sú to tzv. lagging ukazovatele, čiže zaostávajúce, oneskorené. Aj napriek tomu, množstvo firiem na svojich mesačných poradách preberá hlavne finančné čísla. Dokonca niekde sledujú len finančné ukazovatele.

Taktiež nám zisk a tržby ako ukazovatele nepomáhajú vysporiadať sa so súčasnými výzvami ako je schopnosť adaptovať sa, rozpoznať príležitosti, či zavádzať inovácie. Zisk a tržby prichádzajú neskoro z tohto pohľadu. Dokonca nás môžu zavádzať.

Preto svojim klientom pri implementácii OKRs vždy navrhujem, aby časť svojich cieľov definovali cez iné kľúčové výsledky ako finančné. 

Framework na stanovenie cieľov OKRs – Objectives and Key results bude ústrednou témou aj workshopu - OKRs Ciele a kľúčové výsledky.