OKRs - Ciele a kľúčové výsledky

Ciele a kľúčové výsledky (Objectives a Key results - OKR) - je prístup a systém ako nastaviť ciele v organizácii a v tímoch, aby vytvárali angažovanosť a posúvali organizáciu dopredu.

OKRs je systém na meranie takých výsledkov ktoré skutočne menia organizáciu a prinášajú hodnotu zákazníkom. Kým KPIs (Key Performance Indicators – kľúčové ukazovatele výkonnosti) merajú hlavne proces a procesné ukazovatele, OKRs je zameraný vyslovene na biznis výsledok. Znejú na prvý pohľad veľmi podobne, ale sú tam podstatné rozdiely.

OKRs používajú stovky spoločností vrátane Google a iných veľkých hráčov.

Pre koho

 • Pre začiatočníkov a začínajúcich
 • Pre hocikoho, kto hľadá nástroj na definovanie cieľov tímov aj celej organizácie
 • Agilné tímy
 • Manažéri, riaditelia

Ciele školenia

 • Predstaviť systém OKRs a jeho výhody
 • Naučiť sa princípy stanovenia OKRs oproti iným systémom

Agenda - Čo sa naučíte

 • Čo je OKRs
 • Výhody OKRs
 • Pre koho je vhodný nástroj
 • Ako OKRs správne definovať
 • Rozdiel oproti iným systémov cieľov ako Je Balance Score Card alebo KPIs
 • Ako začať a zaviesť

“Dávajte pozor, čo meriate,

čo meriate, na to sa ľudia zameriavajú.”

Bezplatná e-kniha

OKRs - Ciele a kľúčové výsledky - Príručka

príručka, ktorá predstaví systém práce s cieľmi, vysvetlí základné pojmy a uvedie vás do problematiky ako stanoviť v tímoch zmysluplné a merateľné ciele.

Cena a podmienky školenia

 • Cena: 150 EUR bez DPH/ osoba - 180 EUR s DPH/ osoba
 • Miesto: Bratislava
 • Počet účastníkov: Max.12
 • Trvanie: od 9 do 16:30h
 • Termín: na požiadanie

Prihláška