OKRs - Ciele a kľúčové výsledky

Ciele a kľúčové výsledky (Objectives a Key results - OKR) - je prístup a systém ako nastaviť ciele v organizácii a v tímoch, aby vytvárali angažovanosť a posúvali organizáciu dopredu.

OKRs je systém na meranie takých výsledkov ktoré skutočne menia organizáciu a prinášajú hodnotu zákazníkom. Kým KPIs (Key Performance Indicators – kľúčové ukazovatele výkonnosti) merajú hlavne proces a procesné ukazovatele, OKRs je zameraný vyslovene na biznis výsledok. Znejú na prvý pohľad veľmi podobne, ale sú tam podstatné rozdiely.

OKRs používajú stovky spoločností vrátane Google a iných veľkých hráčov.

Pre koho

 • Pre začiatočníkov a začínajúcich
 • Pre hocikoho, kto hľadá nástroj na definovanie cieľov tímov aj celej organizácie
 • Agilné tímy
 • Manažéri, riaditelia

Ciele workshopu

 • Predstaviť systém OKRs a jeho výhody
 • Naučiť sa princípy stanovenia OKRs oproti iným systémom

Agenda - Čo sa naučíte

 • Čo je OKRs
 • Výhody OKRs
 • Pre koho je vhodný nástroj
 • Ako OKRs správne definovať
 • Rozdiel oproti iným systémov cieľov ako Je Balance Score Card alebo KPIs
 • Ako začať a zaviesť

“Dávajte pozor, čo meriate,

čo meriate, na to sa ľudia zameriavajú.”

Cena a podmienky Webinár

 • Cena: bezplatný
 • Miesto: online - Zoom webinár
 • Počet účastníkov: Max.20
 • Trvanie: 1,5 hodiny
 • Termín: Pondelok 15.2.2021 od 16.30 do 18h

Prihláška