Atlas firemnej patológie

Do pomyselného atlasu firemnej patológie by som určite dala nesústredenosť, neprítomnosť duchom, strata pozornosti. Je to ale len symptóm, ktorý mám mnoho podôb:

  • ľudia chodia na mítingy, kde skutočne neprispievajú len počúvajú
  • niekedy ani len nepočúvajú
  • nepriznajú sa, že sa tam cítia zbytoční
  • odbiehajú na iné mítingy v strede témy

Wikipédia definuje Patológiu takto: je to medicínska veda a špecializovaný odbor, ktorý sa zaoberá všetkými aspektmi choroby (morbus); nevyhnutne sa ale odvoláva na podstatu, príčiny a vznik abnormálneho stavu, a taktiež na štruktúrne a funkčné zmeny.

A slovo štruktúrne a funkčné ma tu zaujíma. Nie je to vec jednotlivcov, ale systémová záležitosť, aj liečenie musí byť systémové.

Dobrá spolupráca, spolutvorba vyžaduje určitú kvalitu pozornosti aj zámeru. Vedomie konajúceho má priamy vplyv na výsledok. 

Ak sme neprítomný duchom tak akú kvalitu vytvoríme?

Systém sa nedá zmeniť, pokiaľ nemeníme vedomie a pozornosť. 

Organizácie sa nedajú zmeniť pokiaľ nezmeníme pozornosť zamestnancov, pokiaľ budú na mítingoch len do počtu sedieť.

Sama som hľadala pomoc, ako sa s týmto javom vysporiadať v organizáciách, kde pôsobím a pomáham implementovať zmeny. Priviedlo ma to k Theory U a Ulab.

Zhodou šťastných náhod som stretla ďalších nadšencov Theory U na Slovensku v skupinke Beelong, Janka Bernaťáková, Dagmar Kéryová, Zuzana Relovská, Katarína Belková.

Theory U pomocou nástrojov a techník ako je hlboké počúvanie, tímový koučing, empatická prechádzka, písanie denníka, vnímanie tela, ale aj prototypovanie či vertikálna integrácia stakeholderov ponúka kroky na riešenie komplexných problémov.

Tak sme začali dať dokopy naše nápady a skúsenosti. Viac si pozrite v článku Reinventing Leadership.

Chcete vedieť viac o tejto téme? Našli ste sa v článku? Alebo by ste chceli vyskúšať prístup k zmene podľa Theory U – Napíšte mi.