Theory U - Prečo je transformácia organizácií taká bolestná

Rast. Stres. Ego. Nízka angažovanosť. My a oni. Chýbajúci zmysel. Nevyužitý kapitál. Neustále zmeny. Technológie. Dáta. Ohrozenie. Nevyužité nápady. Strach zo straty kontroly. Prázdnota.

Transformácia organizácií je často bolestná a komplikovaná, ale nemusí taká byť.

I keď ja už nie som priamo súčasťou organizácií, ktorým pomáham sa zmeniť, intenzívne vnímam prekážky zmien na hlbšej osobnej úrovni. Hľadám nástroje a cesty ako pomôcť, ako ich previesť zmenou. Change Management prístupy ktoré sama roky používam ako napr. známy Kotterov model, či ADKAR od Prosci, sú síce užitočné pri vytvorení plánu zmeny a štruktúrovane postupovať a získavať stakeholderov pre zmenu, ale niekedy nestačia.

Treba ísť hlbšie do seba a pýtať sa tie najzákladnejšie otázky. Nielen v osobnej rovine, ale aj v kolektívnej.

Kto sme? Prečo sme tu, aký je zmysel našej existencie?

Ak v týchto otázkach nemáme jasno ako organizácia a spoločnosť, tak často kolektívne vytvárame niečo, čo nikto nechce. Prečo? 

Lebo sa snažíme riešiť neistotu z budúcnosti so starými prístupmi a postojmi, hľadáme skratky a sústredíme sa na to nesprávne, ostávame na povrchu. Nejdeme do hĺbky, nedávame si tie správne otázky. Nemáme čas na „kecy“.

Žijeme v dobe zmien, sme konfrontovaní výzvami každý deň. Niečo odchádza, umiera a veríme, že niečo nové príde. Nielen v spoločnosti, ale aj vo firmách. Tieto pocity a úvahy ma priviedli pred nejakým časom k Teórii U – Theory U od Otta Scharmera a k jeho Presencing Institute a Ulab.

Podľa Theory U

  • nemôžete rozumieť systému, pokiaľ ho nezmeníte – nezapojíte sa sám, ako zamestnanec, občan, člen komunity.
  • nemôžete zmeniť systém, pokiaľ nepremeníte vedomie – najprv to vlastné.

Úspešnosť zmeny, zásahu je závislé od vnútorného stavu, od vedomia konajúceho. 

Kvalita pozornosti konajúceho má priamo vplyv na kvalitu zmien a ich úspešnosť.

A práve tu je často problém v organizáciách zakopaný. Nemáme čas, máme príliš veľa cieľov, fokus je roztrieštený. Poriadne sa porozprávať, viesť dialóg so zamestnancami sa považuje niekedy za stratu času. Nemáme čas reflektovať ani na vlastné pocity medzi mítingami, vypočuť si hlas srdca, byť chvíľu ticho, urobiť si v sebe poriadok.

Theory U popisuje cestu, postup ako sa učiť a vytvárať budúcnosť nielen na základe minulých skúseností a ponaučení, ale z nastupujúcej a zatiaľ z neznámej budúcnosti.

Ako teda robiť zmeny inak? 

Aby sme nekonali nevedome „stiahnutím“ minulých programov, ale sa vydali na cestu objavovania vynárajúcej sa budúcnosti?

Treba zapojiť nielen hlavy, ale aj srdcia a ruky. Je to zmena systému založená na hlbokom uvedomení si seba samého ako líder, ako zamestnanec, ako súčasť systému ale aj samotný systém. Theory U pomocou nástrojov a techník ako je hlboké počúvanie, tímový koučing, empatická prechádzka, písanie denníka, vnímanie tela, ale aj prototypovanie či vertikálna integrácia stakeholderov ponúka kroky na riešenie komplexných problémov.

Práve pretvorenie vnútorného stavu a miesta z ktorého konáme ako „change-maker“ je prvým krokom. (Nie zmena štruktúry, zamestnancov, procesov, nariadení, nákup technológie ...)

Potom už len urobme to, čo nemôžeme neurobiť.

O Theory U určite ešte budete odo mňa počuť. Ak vás to oslovilo, budem rada, ak sa ozvete.

IMG_20201124_083638jpg