Uzamknutie dodávateľa - Vendor lockin

Uzamknutie dodávateľa (po angl. vendor lock-in) je, keď je niekto v podstate nútený pokračovať v používaní produktu alebo služby bez ohľadu na kvalitu, pretože prechod od tohto produktu alebo služby nie je ekonomicky alebo aj technicky možný alebo je značne sťažený.

Vendor lock-in ako prekážka agility vidím často u svojich klientov, keď organizácia je závislá od dodávateľa systému a musí využívať ich služby. Bez nich nedokážu napríklad dodať nové funkcionality systému. Aj by ste chceli byť agilný, ale bez súčinnosti a nastavenia dodávateľa to jednoducho nejde.

Na taký prípad som narazila aj nedávno u klienta a organizáciu to bude stáť veľa peňazí zbaviť sa takej ťarchy. V tomto konkrétnom príklade sa rozhodli pre vybudovanie paralelného IT systému, čo je projekt na niekoľko rokov. Ale nemusí to tak byť.

Mnohé organizácie dokonca zistia, že sú v situácii „vendor lock-in“ až keď chcú prejsť na agilný spôsob dodávky, dodávať častejšie, robiť v šprintoch a ich dodávateľ nevie alebo nechce sa prispôsobiť. Napríklad z obavy, že by sa odhalilo koľko práce ho to skutočne stojí.

Často nespokojnosť s dodávateľom softvéru trvala už dlhšie, ale príznaky sa ignorujú niekedy dlhé roky. Aj zdanlivo malá a jednoduchá požiadavka sa dodáva dlho a odhady práce sú neúmerne vysoké, nedodržiavajú sa termíny, je neprehľadné v akom stave rozpracovanosti požiadavky sú, chýba dokumentácia a nemáme prístup k zdrojovému kódu.

Čo s tým? Na nedávnej konferencii inAgile v Prahe pekný use case prezentovali Benefit Plus a Morosystems. Z ich úspešnej spolupráce a skúseností vznikol aj malý ebook ako na agilné zmluvy. Ktoré viete stiahnuť z webu morosystems – viď link pod príspevkom.

„Agilná zmluva“ definuje základné procesy fungovania a spolupráce medzi zákazníkom a vendorom, zodpovednosti, vlastníctvo softvéru len rámcovo, na druhej strane poskytuje určité garancie. Je viac založené na dôvere medzi partnermi ako klasická zmluva o dodávke. Veci, ktoré sa menia sú naopak súčasťou dynamickej prílohy Defintion of delivery.

Ak je práve vendor a vendor lock-in prekážkou agility a rýchlej implementácie zmien na produkte, či softveri aj u vás možno v ebooku nájdete inšpiráciu. 

https://www.nopaskvilagile.cz/