Jáchyme, hoď ho do stroje

Niekto sa ma nedávno pýtal, či existuje nástroj, kde by ste zadali parametre organizácie, ako napríklad počet zamestnancov, veľkosť tímov, počet oddelení a pod. a by vám „vypľul“ ako má vyzerať ich agilná organizačná štruktúra a premena z tradičnej na agilné tímy.

Nie, o takom nástroji neviem. Už samotná požiadavka naznačuje nepochopenie problematiky tvorby organizácií a tímov.

Organizácie sa nedajú redukovať na svoje časti, nie sú len súborom tímov a jednotlivcov. Organizácie sú skôr porovnateľné so živými organizmami. Existujú v nich zložité vzťahy závislosti a vzájomné pôsobenie, tok premeny vstupov na výstupov.

Áno sú tu nejaké predpokladané princípy a zásady pre tvorbu dizajnu agilnej organizácie. Ale každá ma svoju históriu, špecifické kompetencie, závislosti, priority, pozíciu na trhu, legacy systémy, procesy a rad ďalších menej viditeľných parametrov, bez pochopenia ktorých robiť dizajn agilných tímov sa nedá. Agilnú transformáciu a diskusiu o zmenách začíname práve diskusiou o týchto osobitostiach organizácie.

Takisto krvný obraz môže niečo naznačiť ohľadom vášho zdravotného stavu, ale nepovie veľa o tom ako sa cítite, či ste spokojný, šťastný, koľko máte energie a nadšenia, či aké mate vzťahy alebo po čom túžite. To sa dozviete len z rozhovoru s človekom, z počúvania.

Hľadáte ten správny agilný organizačný dizajn? Začnite rozhovor a počúvajte.