Aká je agilita vo vašom tíme?

Ako je na tom váš tím alebo organizácia z pohľadu agility? Prieskum agility je štruktúrovaný dotazník, kde zamestnanci hodnotia vlastný tím a organizáciu z pohľadu rôznych aspektov agility a odhaľujú možné bariéry zmeny.

 • Výsledkom sú identifikované medzery agility a akčné kroky zmeny.
 • Získate pohľad ako organizácia vníma prekážky agility.
 • Na základe výsledkov prieskumu môžete urobiť ďalšie rozhodnutia a určiť priority ďalšieho rozvoja.

Prieskum agility hodnotí súčasný stav vášho tímu a pomenúva oblasti na ktoré je potrebné sa zamerať.

Dobrým začiatkom Agilnej transformácie je poznať východiskovú situáciu: 

 • čo nefunguje, 
 • kde nám chýba flexibilita, 
 • kde sme ako organizácia ťažkopádni, 
 • kde potrebujú zamestnanci viac slobody a dôvery
 • ČO CHCEME ZMENIŤ?

Diagnostika agility môže byť odrazovým mostíkom spolu so strategickým workshopom k zmene a naštartovať diskusiu v organizácii a vyvolať potrebu zmeny.

Ako prebieha diagnostika prebieha?

 1. Identifikuje sa vzorka alebo možnosť vykonať na všetkých zamestnancoch
 2. Interview s kľúčovými stakeholdermi
 3. Komunikácia – O čom prieskum je, základné pojmy
 4. Výkon prieskumu – technická podpora, spracovanie výsledkov
 5. Spracovanie výsledkov, opatrenia, diskusia o ďalších krokoch zmeny

Čo získate diagnostikou?

 • Celkový obraz o vnútri organizácie, ako ste agilní
 • Identifikujete slabé a silné aspekty súčasnej agility
 • Zosúladíte pohľady na súčasný stav
 • Posilníte zmeny – transformačné aktivity
 • Zvýšite informovanosť o potrebe zmeny
 • Získate väčšiu podporu pre agilnú transformáciu

Oblasti na ktoré sa prieskum agility zameriava:
 • Stratégia a ciele organizácie - Prečo chceme a potrebujeme byť viac agilní?
 • Štruktúra organizácie a tímy
 • Ako komunikujete vo vnútri a robíte rozhodnutia
 • Je organizácia transparentná?
 • Čo znamená orientácia na zákazníka?
 • Akú úlohu zohrávajú naši lídri?

Diagnostika agilitypng