Strategický workshop
Pre lídrov a ich tímy


Zážitkový workshop ako nástroj zmeny a spolutvorba v tíme

Jedinečný workshop na nastavenie vízie, rolí, spätná väzba na to kde ste. 

Výstup: pomenovaná zjednocujúca a motivujúca vízia a zmeny ktoré k nej priblížia, nastavenie stratégie

 

Prečo Strategický workshop?

 • To čo doteraz fungovalo už nefunguje
 • Staré vzorce nás brzdia
 • Cítime tlak z očakávaní a hľadáme nové cesty
 • Chceme využiť naplno potenciál a kolektívnu inteligenciu tímu

Nemáme jasno, aké sú naše priority, nevieme na čo sa zmerať


Nízka zanietenosť zamestnancov pre spoločné ciele

Spolupráca a komunikácia so medzi tímami je náročná

Súdržnosť tímu je nízka, neťahajú za jeden povraz

Negatívna spätná väzba od okolia, sťažnosti, nízka dôvera

Ľudia sú preťažení, hrozí vyhorenie

V akých situáciach

 • Keď stojíte pred rozhodnutiami a chcete ich urobiť s tímom 
 •  Chcete skutočnú transformáciu 
 • Potrebujete sa zjednotiť a inovovať 
 •  Chcete uchopiť nové vynárajúce sa príležitosti Chcete opustiť nefunkčné procesy a štruktúry


Forma a proces

 • Zážitkový transformačný brainstorming
 • Podpora kolektívnej inteligencie
 • Spojíme srdce, hlavu i telo tímu.
 • Pragmatická aplikácia modelov pre transformáciu a tvorbu vízie
 • 3-hodinový workshop

S čím odídete

 • Vyjasnenie a zladenie sa s tímom čo nové sa vynára a čo opustiť. 
 • Prototyp: konkrétny spôsob ako napĺňať vynárajúcu sa budúcnosť a priority, ktoré k nemu smerujú 
 • Všimnete si konkrétne slepé miesta a bloky ktoré v zmene bránia

Cena a podmienky


 • Cena: dohodou
 • Miesto: online - Zoom webinár alebo naživo
 • Trvanie: 3 hodiny až 1 deň
 • Termín: dohodou

Prihláška