Simplicity - Jednoduchosť

Keď som prvýkrát počula, v súvislosti s agilným prístupom, že 

„Jednoduchosť znamená umenie maximalizovať objem práce, ktorý sa neurobí“

, tak som tomu veľmi nechápala.

Znamená to, že pracujeme len naozaj na tom, čo je potrebné a nevyhnutné na dodanie hodnoty a nerobíme nič navyše. To navyše sa chápe ako plytvanie. Odráža často opakujúce sa prekážky v práci, rôzne bariéry, ktoré prácu komplikujú ale nepridávajú hodnotu.

Stále je čo robiť, väčšinou je viac nápadov a požiadaviek ako kapacity ich vyvíjať a realizovať.

Všetko čo začnem a nedokončím, alebo trvá príliš dlho dokončiť, je plytvanie. 

Prečo? 

Lebo tie kapacity, práca vynaložená na rozpracovaný projekt som nevyužila dobre a je riziko, či to vôbec dokončím niekedy alebo keď dokončím, či to ešte bude mať zmysel.

Ale ako to nastaviť v tíme, či organizácii, aby sme maximalizovali objem práce, ktorý sa neurobí?

Na strategickej úrovni z pohľadu celej organizácie to rieši strategické plánovanie, riadenie portfólia projektov, v niektorých organizáciách je to súčasťou procesu rozpočtovania. Rozhodnutie, čo dostane peniaze a zelenú a čo nie, kde dáme ľudí a kde nie.

Je to ťažké a nepopulárne rozhodnutie zastaviť nejaký projekt alebo zamietnuť. Nikto nechce byť tým, kto povie, toto sa nebude robiť. Top manažment chce počuť, ako to spravíte, nie ako to nespravíte, chce počuť riešenia, nie „výhovorky“. Tie výhovorky sú ale niekedy len realistický odhad síl a kapacít, priorizácia, sústredenie sa na niečo dôležitejšie.

Tu už narážame na kultúrne aspekty zmien, tak ako Peter Drucker povedal: „ Culture eats strategy for breakfast.“

Ako je to s vašim strategickým plánovaním?