Čo je Theory U - FAQ

Čo je Theory U?

Theory U je rámec, sada princípov a prístupov na vedenie zmien, inováciu a hlbokú systémovú obnovu.

Názov je odvodený od U tvaru krivky zmeny. Základy tohto prístupu na vedenie zmien a transformácií sú komplexne popísané v knihe od Otta Scharmera Theory U – Leading from the emerging future, ktorú napísal s ďalšími spoluautormi vychádzajúc z prác aj Petra Sengeho a iných.

U-krivka zmeny sa začína slepým miestom (blind spot). Všetci vidíme svet cez seba, vidíme naše výsledky, aktivity. Čo nevidíme a často nevnímame je miesto z ktorého konajúci vychádza. To je miesto, zdroj odkiaľ pramení náš zámer, pozornosť. 

Theory U ponúka praktiky na odhalenie tohto slepého miesta, sprítomnenie, uvedomenie si našich zámeroch, pohnútok, vnútorných motivácií. Tento akt nazýva „presencing“, kde ako jednotlivec a ako organizácia a spoločnosť sa pýtame na samú našu podstatu, kto sme a čo chceme.

Prejsť krivkou U vyžaduje vysokú kvalitu vnímania, pozornosti, pozorovania, počúvania, pochopenia. Prejsť krivkou sa dá len ak máme otvorenú myseľ, srdce a vôľu. (Open mind, Open heart, Open will) Na tejto ceste narazíme na prekážky, nepriateľov: Hlas úsudku, Hlas cynizmu, Hlas strachu 

Len ak sme pochopili toto vnútorné až intímne miesto, zdroj, zámer môžeme pokračovať ďalej a kryštalizovať náš zámer, experimentovať, skúšať, vytvárať prototypy a na základe novonadobudnutej skúsenosti vytvárať novú budúcnosť.

Podľa Theory U netvorím budúcnosť a neinovujem vychádzajúc z minulých skúseností a znalostí, ale z vynárajúcej sa budúcnosti. Dokonca musíme niekedy vedome zanechať minulé vzorce, správania, myšlienky lebo nám neslúžia. (stop downloading)

Theory U ponúka nástroje, praktiky, cestu, aby systém (alebo aj jednotlivec) vnímal, cítil a videl seba a začal tvoriť svoju budúcnosť, obnovovať.

Vedenie (leadership) je určitá schopnosť zmeniť, presmerovať pozornosť. Primárnou úlohou lídrov je v tomto duchu pomáhať ľuďom v organizácii, spoločnosti, tíme objavovať nové, vidieť a cítiť spolu. Preto sme náš spoločný program nazvali Reinventing Leadership. Je zameraný na budovanie tejto schopnosti viesť inak ako je to bežné v organizáciách a tímoch.

 
Theory_Upng

Čo je U.lab?

Je vzdelávací program vytvorený od Presencing Institute na demokratizáciu nástrojov a praktík Theory U do spoločnosti. Presencing Institute bol založený v roku 2006 na MIT Sloan School of Management Otto Scharmerom a kolegami s cieľom vytvoriť platformu výskumu na priesečníku vedy, vedomia a hlbokých sociálnych a organizačných zmien. Každý sa môže prihlásiť z celého sveta a na vzdelávacej platforme Edx absolvovať kurz od MIT ako aj získať praktickú podporu komunity pri implementácii v praxi.

Pre koho a kedy je vhodný Theory U? 

V akých situáciách sa dajú aplikovať tieto praktiky?

Otto Scharmer a spoluautori popisujú stav sveta a spoločnosti slovami, že všetci spoločne vytvárame podobu nášho sveta a výsledky, ktoré nikto nechce. Žijeme v dobe obrovského inštitucionálneho zlyhania. Je tu volanie o iný typ vedomia, líderstva, aby sme sa týmito výzvami vedeli vysporiadať a zmeniť svet, spoločnosť, organizácie.

Sama pracujem s organizáciami, ktoré sa musia zmeniť, inovovať, rásť, ale nevedia ako. Lídri v komplexnom prostredí s nadbytkom možností a ciest, ktorými sa môžu vybrať, majú problém sa rozhodnúť. Zamestnanci sa cítia vyčerpaní a túžia robiť prácu s vyšším zmyslom, byť súčasťou tvorenia budúcnosti a nebyť vylúčení z rozhodovania. Staré vzorce vodcovstva a riadenia prestávajú fungovať, ale nové ešte nie sú etablované.

Každá situácia je jedinečná a ja ako konzultant tiež nemám jednoduché univerzálne riešenia pre mojich klientov. Sama som hľadala ako sa vysporiadať výzvami v takomto neistom a komplexnom prostredí zmien.

Vaša situácia je tiež jedinečná, ale ak niektorá z týchto popisov rezonuje s Vami, tak Theory U a Reinventing leadership môže byť cesta:

o   Staré nástroje a praktiky nefungujú, skúšali ste, ale nedosiahli ste želaný stav.

o   Vonkajšie motivátori nedokázali vytvoriť dostatočný „drive“ v tíme a motivovať ľudí k aktivite.

o   Prešľapujete ako tím, organizácia na mieste – do kola veci diskutujete, analyzujete, ale neposúva vás to

o   Neviete ako ďalej, chýba jasná vízia alebo nie ste v organizácii zosúladený ktorým smerom chcete ísť.

o   Cítite, že svet sa mení, je veľa možností a príležitostí ako ďalej pokračovať a potrebujete sa rozhodnúť.

o    Mítingy tímov sú bez života, máte problém vytvoriť nadšenie a vytvoriť skutočne angažovaný tím.

o    Ľudia čakajú na Vaše pokyny, ale Vás už nebaví rozdávať pokyny, chcete aby sa sami chopili akcie.

o    Potrebujete inovovať, ale chýba odvaha robiť skutočné zmeny a inovácie, prevláda strach z neznámeho a bráni to k zmenám.