Čo je to silo?

Na nedávnom webinári som dostala otázku, čo sú silá a aký je problém so silami – tímy silami organizačnými.

Čo je to silo alebo PNZZ?

Aké sú prístupy k dizajnu organizácie v duchu agilných princípov

Organizačné štruktúry tradičných organizácií sú vytvorené na základe odbornosti, funkcie – napr. predaj, marketing, logistika, IT, HR, výroba, účtovníctvo a pod. Často sa im hovorí aj tzv.silá – inšpirované vysokými budovami na uskladnenie obilia – silami. Ja som tento výraz poznala od detstva, nakoľko pochádzam z dediny, kde sme takéto silá voľakedy mali. Vtedy sa im hovorilo PNZZ – Poľnohospodársky nákupný a zásobovací závod.

Silojpg

Ako aj z obrázku vidieť, silá sú oddelené stavby. V tradičných organizáciách, ak chcete dodať niečo komplexnejšie, tak to neviete spraviť sami v rámci jedného tímu napr. zvýšiť predaj výrobkov len marketingový tím. 

Procesy idú naprieč tímami a oddeleniami. Tak sa tvorí hodnota – preto sa to tiež nazýva „value stream“ – tok hodnoty. Napr. na predaji výrobkov sa zúčastňuje aj logistika, sklad, výroba, predajný tím, zákaznícky servis a pod.

Agilná transformácia často začína analýzou tohto toku hodnoty a vytvorením tímov, ktoré sú multi-funkčné, t.j. pokryjú kľúčové aktivity na tvorbu hodnoty cez rôzne odbornosti a zručnosti.

Prečo je to dôležité? 

Lebo sa znížia závislosti medzi tímami a odstraňuje sa plytvanie napr. čakaním na vstup od iného tímu, zjednoduší sa komunikácia. Agilná organizácia sa sústreďuje na dodanie hodnoty.

Či si to uvedomujete alebo nie, každá organizácia má svoju štruktúru na tvorbu a dodanie hodnoty. Poznáte „value stream“ vlastnej organizácie? Alebo vnímate skôr silá a organizačná štruktúra je založená na týchto silách?