Ako podporiť agilnú zmenu ako líder

Zúčastnila som sa niekoľkých pohovorov na pozíciu Scrum Mastra ako „hodnotiteľ“ a jednou otázkou, ktorú sme na uchádzačov dávali bolo: Ktoré sú na základe ich skúsenosti kľúčové faktory pre úspech pri zavedení agilných a scrum princípov a praktík?

Bez výnimky, okrem iného, všetci uviedli, že je potrebná silná podpora leadershipu.

Taktiež sme sa uchádzačov pýtali, prečo hľadajú zmenu a odchádzajú od svojho zamestnávateľa. Tu tiež často odpovedali, že kvôli chýbajúcej podpore leadershipu.

Keď sa rozprávam s lídrami a hovoríme o tom ako je potrebná ich podpora pri zavedení agilných princípov a praktík, všetci ma ubezpečujú, že to podporujú a chcú. Ja im verím, racionálne im to dáva zmysel.

Podpora slovná nie je ale podpora reálna, skutková.

Ťažko sa im to uchopuje, čo to vlastne od nich ako lídrov bude vyžadovať meniť organizáciu na viac agilnú. Skutočne podporovať zavedenie zmien znamená  istú záťaž nielen z časového hľadiska, ale aj emocionálneho, komunikačného atď.

Vyžaduje to riskovať, po anglicky sa používa výraz „put skin in the game“, ísť kožou na trh, vložiť sa do toho viac ako len slovom.

Tu je zopár ilustrácií, čo od lídrov ja očakávam, keď sa spoločne vydávame na cestu agility:

  • Bude jasne a konzistentne komunikovať a vysvetľovať prečo to robíme.
  • Zúčastní sa dôležitých mítingov a workshopov, kde novú organizáciu budeme tvoriť a definovať. Nájde si na to čas a bude sa aktívne zapájať. Bude viditeľný v tejto téme.
  • Sám začne implementovať a používať niektoré praktiky a techniky a zaoberať sa otázkou akú zmenu to od neho vyžaduje, napríklad v tom ako robí rozhodnutia, ako komunikuje.
  • Bude ambasádorom vo vlastnej organizácii a bude sa vzdelávať, naberať nové znalosti na tému Agile, Scrum...
  • Pomáha vytvoriť tím a podporu na zmenu, nastaví jasné očakávania od stredného manažmentu.
  • Dedikuje ľudí, kapacity a zdroje v organizácii na zmenu.
  • Ak nastanú konflikty a odpor k zmene (a tie vždy nastanú), tak si to zoberie za úlohu vyriešiť to a zladiť rôzne interné záujmy v organizácii.
  • Bude odvážny robiť (politicky) ťažké rozhodnutia a ísť do istého rizika (mimo svojej komfortnej zóny), ale aj odvážny robiť experimenty, ktoré nemusia vyjsť.
  • Bude aktívne počúvať svojich zamestnancov a vytvárať na to príležitosti.

V skratke bude pomáhať budovať koalíciu v manažmente, bude aktívne komunikovať a zapájať sa.

Toto ale väčšinou nie je možné ak líder má X ďalších priorít a stať sa agilnou organizáciou je len jednou z mnohých jeho cieľov, niekde dole na jeho dlhom zozname.