4 úrovne počúvania ako Leadership nástroj

Autor: Katarína Belková

Niekedy máme pocit, že o zmenách sa síce veľa hovorí, ale v skutočnosti sa dejú len veľmi málo. Niektoré zatrasú systémom, niektoré ani nevidíme. Tie rozoznáme až pri pohľade späť. Sme generácia, ktorá zažila pád socializmu, zmenu ekonomiky, ideológie. Vstup do EU. Ale aj tak sme si ešte minulého roku mysleli, že naše životy sa až tak veľmi meniť nemusia. A keď sa okolo 40tky začína ohlasovať volanie po osobnej zmene, zvykneme ho dlho nepočúvať.

Väčšinou je za tým strach zo zmeny, strach z neznámeho. Keď už staré neplatí, ale nevieme ešte čo je to nové. Stavať preto na skúsenostiach z minulosti sa nedá, alebo nie je dobré.

Dnes by sme Vám chceli ukázať, ako v týchto časoch vonkajšej aj vnútornej zmeny začať počúvať svoju budúcnosť. Ako počas osobnej transformácie vnímať to čo k nám prichádza z našej budúcnosti, nie spoliehať na to čo bolo v minulosti.

Existujú totiž dva rôzne zdroje poznania:

  1. Jeden využíva existujúce rámce, ktoré už poznáme a prispôsobuje ich danej situácii. Dá sa nazvať – downloading, sťahovanie.
  2. A druhý sa dá označiť ako poznanie, hlbší učiaci cyklus, ktorý je jadrom každej významnej inovácie vo vede, podnikaní a v spoločnosti. Najväčšie objavy vznikli poprením dovtedajších vzorcov, paradigiem. 

Čo je skutočne potrebné, aby sme sa posunuli ďalej od sťahovania a aktivovali tento ďalší hlbší proces poznávania? 

Dá sa to zhrnúť do troch hlavných činností:

1) POZORUJ

Znamená to prestať downloadovať. Prerušiť staré zaužívané spôsoby fungovania, staré zvyky úsudku a úplne sa ponoriť do reality, s ktorou máte do činenia. Vnímajte kontext, vnímajte ľudí okolo

2)  Číslo dva, stiahnite sa a premýšľajte (retreat and reflect), dovoľte, aby sa objavilo/prejavilo vnútorné poznanie

  • Čo ste zistili pri pozorovaní okolia, situácie, kontextu?
  • Aká je budúcnosť, ktorej chcem byť súčasťou?
  • Ide o prístup k našim hlbším zdrojom poznania, našim hlbším zdrojom intuície.
  • Máme k nemu prístup v mieste vnútorného pokoja, kde vedomosti vyplávajú na povrch. Jedná sa teda o pripojenie k našim hlbším zdrojom intuície.

3) A z tohto miesta poznania sa objaví predstava o možnej budúcnosti, - preskúmaj ich tak, že budeš hneď konať

To znamená, že preskúmate tieto nápady prostredníctvom rýchlych prototypov – či plánujete nejaký projekt alebo zmenu vo svojom živote - aby ste urobili niečo lokálne a veľmi rýchle spôsobom, ktorý generuje spätnú väzbu od ostatných a ktorý vám pomôže opakovať, vylepšiť a rozvinúť váš nápad. 

Úspech toho, čo robím ako leader, tvorca zmien, závisí od vnútorného miesta, z ktorého pôsobím.

Čo je to za vnútorné miesto? 

Vnútorným miestom je kvalita pozornosti a zámer, ktoré vnášam do situácie. Je to kvalita mojej prítomnosti.

Ako môžeme kultivovať to vnútorné miesto?

V zásade kultiváciou troch nástrojov vnútorného poznania, ktorými sú otvorená myseľ, otvorené srdce a otvorená vôľa.

1. otvorená myseľ je schopnosť odložiť naše staré názory

2. otvorené srdce je schopnosť presmerovať to, ako sa pozeráme na problém zo svojho uhla pohľadu, a pozerať sa na problém z pohľadu ostatných zainteresovaných strán v systéme. otvorené srdce je o prístupe k sile našej empatie, empatického počúvania.

3. otvorená vôľa je v podstate kapacita to urobiť. Pustiť – nechať odísť a nechať prísť. Pustiť staré zámery, staré identity a nechať prísť budúce možnosti, ktoré si vyžadujú aby som tam vstúpila do novej reality viac vedome. 

Úrovne počúvania - LEVELS OF LISTENING

Jednou z hlavných myšlienok Theory U je, že forma nasleduje pozornosť alebo vedomie. Vonkajší svet môžeme zmeniť zmenou vnútorného miesta, z ktorého pôsobíme. Prvým krokom k pochopeniu dopadu pozornosti na realitu je pozrieť sa na našu vlastnú individuálnu prax počúvania. Ako počúvame?

Počúvanie zo všetkých schopností je pravdepodobne to, čo je najviac podceňované.

Často vidíme okolo seba aj vo svojom živote odpojenie lídrov, seba na jednej strane a situáciou na strane druhej.

Počúvanie je teda skutočne kľúčovou zručnosťou - a je rovnako dôležité pre náš profesionálny život ako pre náš osobný život.

Toto sú štyri úrovne počúvania, ktoré predstavujú štyri rôzne miesta, odkiaľ môže naše počúvanie vzniknúť.

Úroveň 1

1.     Na úrovni 1 sa kvalita počúvania nazýva sťahovanie - downloadovanie. Počujeme nápady, ale tieto iba potvrdzujú čo už vieme. Príklady sú rôzne: (1) ne-vidíme nové výzvy tým, že sa držíme starých teórií; a (2) ne-vnímame budúce príležitosti držaním sa starých rámcov alebo skúseností z minulosti.

•       Počúvame, čo už vieme. Výsledkom je, že znova potvrdíte to, čo už viete. Potvrdzujete svoje existujúce názory a úsudky.

•       Je to ako premietanie vlastných diapozitívov na stenu. Takže som v uzavretej miestnosti. Všetky okná sú zatvorené. Všetky závesy sú dole. A všetko, čo vidím, sa obmedzuje na to, čo projektujem - moje vlastné koncepty, moje diapozitívy - to, čo projektujem na stenu. Nehovorím, že to, čo projektujete, nie je dobré alebo nevhodné. Hovorím iba to, že to nie je to, čo sa v skutočnosti deje vonku.

•       Reflektuje to vaše skúsenosti z minulosti. Odráža to minulosť, nie súčasný okamih. Výsledkom je, že si potvrdíme to, čo už vieme.

Úroveň 2

2.     Na úrovni 2 sa počúvanie nazýva faktické/vecné počúvanie- to je to, čo robia dobrí vedci. Nedržia sa existujúcich interpretácií reality, ale nechajú aby k nim dáta prehovorili. Snažia sa počúvať fakty, aj keď tieto skutočnosti sú v rozpore s ich vlastnými teóriami alebo predstavami. Faktické počúvanie spája ľudí so skutočnými údajmi.

•       Podstatou faktického počúvania je to, že si vyberáme. Všímame si, čo je iné - všímame si rozdiely - pristupujeme k otvorenej mysli. Výsledkom je, že si všimneme nepotvrdzujúce údaje. Všimli sme si - čo je v skutočnosti odlišné od toho, čo som očakával?

•       O Charlesovi Darwinovi bolo známe, že vždy mal pri sebe poznámkový blok, kde si zapisoval pozorovania, ktoré sú v rozpore s jeho teóriou, pretože presne vedel, čo naša myseľ robí. Keď si všimneme niečo, čo sa nezhoduje s našou teóriou, je to s tým v rozpore. Naša myseľ sa časom zbavuje všetkého, čo nepotvrdzuje to, čo očakávame. Vedel však, že nepotvrdzujúce údaje sú v skutočnosti zdrojom inovácií.

•       Teraz vstanete, idete k oknu, otvoríte oponu a skutočne pozeráte, čo sa deje vonku, sledujete, čo sa deje vonku. Všímajte ste si nepotvrdzujúce údaje.

Úroveň 3

3.     Faktické počúvanie nám však neumožní dostať sa dovnútra sociálnej komplexnosti. To sa deje na úrovni 3, ktorú nazývame empatické počúvanie.

  • Empatické počúvanie nám umožňuje vidieť realitu z perspektívy druhého a vycítiť okolnosti druhého človeka. Toto neznamená, že sa obaja zhodneme, ale že sme schopní uznať a rešpektovať perspektívu jeden druhého. Empatické počúvanie znamená vidieť z pohľadu iného človeka / stakeholdera.
  • Je to počúvanie s otvoreným srdcom ako miestom vnímania, ktoré vedie k videniu situácie očami iného a vedie tiež k emocionálnemu spojeniu s druhou osobou,

Doteraz sme zatiaľ nepovedali nič nové. Posledná úroveň počúvania je však možno nová.

Úroveň 4

4.     Úroveň 4 - generatívne počúvanie. (=generative listening??? Dobrý preklad??) - ktorá si vyžaduje, aby sme sa spojili s našou otvorenou vôľou.

Generatívne počúvanie znamená vytvoriť priestor hlbokej pozornosti, ktorý umožní vznikajúcej budúcej možnosti „prísť“ alebo manifestovať sa.

To robia skvelí kouči: Hlboko počúvajú spôsobom, ktorý vám umožní spojiť sa so svojim budúcim ja. Nevidia vás z hľadiska iba vašej minulosti, vašich trápení a starostí - ale vidia vás z hľadiska vašej najvyššej možnosti, potenciálu v budúcnosti.

Niekedy na ilustráciu používame aj príklad jazzového súboru, ktorý je „vo flow“ tejto kapacity. Keď môžu jednotliví hráči počúvať celok a súčasne prispôsobovať svoj vlastný nástroj vznikajúcej melódii, sú schopní spoločne vytvárať niečo nové.

Generatívne počúvanie je naša schopnosť nechať odísť a nechať prísť, ktorá vedie k spojeniu s objavujúcou sa budúcou možnosťou. Tá nám pomáha lepšie sa spojiť s našim skutočným zdrojom toho, kým sme a kým chceme byť.

A o tom je táto štvrtá úroveň počúvania.

O zmenách a transformáciach v organizáciach sa rozprávame v našom spoločnom podcaste  SHIFT HAPPENS. Dozviete sa o praktikách, princípoch a nástrojoch vychádzajúcich zo systémového prístupu k zmenám.

Odporúčame si pozrieť aj video o 4 úrovniach počúvania od Otta Scharmera:

https://www.youtube.com/watch?v=eLfXpRkVZaI


O Katke
Katarína Belková je profesionál prinášajúci viac ako 18 rokov skúseností v oblasti marketingu, strategickej komunikácie a manažmentu. Riadi komplexné komunikačné projekty na národnej a medzinárodnej úrovni pre obchodné spoločnosti a verejný sektor.
Katka je líder, mentor, lektor.