Pripravenosť na zmenu

„Nie sme pripravení na zmenu, nie je to ten správny čas“  – počujem niekedy, keď sa (nielen agilné) transformácie v organizáciách neuberajú dobrým smerom, alebo keď zacítime prvý odpor k zmene.

Dá sa vôbec na veľké zmeny v organizáciách pripraviť? 

Kedy k transformáciám, evolúciám dochádza?

Keď systém nie je schopný sa vysporiadať s výzvami nastupuje do akejsi prechodnej fázy. Staré pravidlá už nie úplne fungujú a hľadá sa nový model fungovania.  (toto nie je z mojej hlavy, písali o tom už Thomas Kuhn, aj Arnold Toynbee relatívne dávno)

Sú dva typy hnacej sily. 

Na jednej strane sú tu vonkajšie faktory tzv. push faktory a na druhej strane rozvoj vedomia – pull faktor. Čiže tie externé faktory musia zarezonovať v ľuďoch, už sa nemôžu ignorovať. Inak k zmene nedôjde.

Takže áno, určitá vnímavosť, pozornosť, uvedomenie tu musí byť, ale nenazvala by som to ako pripravenosť na ktorú treba čakať.

Keď som sa stretla s Theory U pred pár rokmi, tak ma oslovila práve preto, lebo ponúka koncept, ako túto pozornosť zlepšiť a kolektívne posilniť. 

 Odvtedy skúšam na sebe a snažím sa priniesť aj svojim klientom, ak o to stoja a sú na to „pripravení“ t.j. uvedomujú si potrebu zamerať sa aj na tieto menej viditeľné a hmatateľné faktory. 

Podobne zmýšľajúcimi kolegyňami  a absolventkami U.lab sme vytvorili Reinventing Leadership program, ktorý ponúka nástroje na zlepšenie pripravenosti na zmeny.

Ak chcete vedieť viac o Theory U, tak základnú definíciu, popis som pripravila po slovensky aj v článku na mojom webe - Theory U FAQ

Rezonuje táto téma? - ozvite sa, pripravujeme ukážku začiatkom roka 2022.