Case Clinic - Prípadová štúdia v praxi

O tom čo je Theory U som už písala v minulosti aj v rámci programu Reinventing Leadership. Teraz by som sa rada podelila o niekoľko praktických skúseností s využívaním nástrojov tohto jedinečného prístupu. Minulý rok sme sa dali dokopy skupinka, nadšencov Theory U a skúšame nástroje na sebe a ako nám pomáhajú nájsť inovatívne riešenia na naše výzvy, či už pracovné alebo súkromné.

Čo je prípadová štúdia alebo Case Clinic?

Jedným kľúčovým nástrojom Theory U je Case Clinic, čo vo voľnom preklade znamená Prípadová štúdia. Je to v podstate forma peer coachingu, t.j. podpora skupiny, kolegov vlastníkovi prípadu. Možno ste sa už stretli s tzv. Bálinth metódou, ktorá je veľmi podobná alebo je inou formou skupinového koučingu.

Ak máte výzvu, problém, náročnú otázku často nepotrebujete nevyhnutne radu, tipy od kolegov, akoby oni riešili danú situáciu ale skôr inú perspektívu, rozšíriť si pohľad na vec, vidieť seba a svoj problém zvonka.

Tento prístup vychádza z presvedčenia, že vlastník danej výzvy je plne schopný a kompetentný vyriešiť sám svoju situáciu. K vyriešeniu a získaniu inovatívneho pohľadu pomôže vnímanie a pozornosť kolegov. Jedinečnosťou takéhoto prístupu na riešenie výziev je aj to, že účastníci nezapájajú len svoje hlavy, ale aj srdce a telo – vôľu. Je dokonca „zakázané“ dávať priamo rady.

Poznáte to určite, keď prílišné rozmýšľanie a riešenie v hlave je niekedy kontraproduktívne, ale hlavne racionálny prístup je neúplný – neberie do úvahy človeka ako celok.

Case Clinic  - Prípadová štúdia sa preto snaží zapojiť všetky 3 komponenty:

  • srdce  - Open heart
  • myseľ - Open mind
  • vôľu - Open will

Úlohou skupiny „kolegov“ je vytvoriť priestor, „zrkadlo“ a pomôcť zachytiť záležitosť v jeho celistvosti. Cez vlastnú reflexiu a zdieľanie, čo sa v nás odohráva pomáhame kolegovi.

Tento nástroj sme začali používať aj v našej pilotnej skupinke. 

Je to oslobodzujúce, že nepomáhame svojimi vedomosťami, ale svojou vnímavosťou, schopnosťou počúvať a pozorovať.

Počúvať nielen kolegu, ktorý potrebuje pomoc, ale hlavne to, čo sa počas prezentácie prípadu odohráva v nás. Zdieľaním našich pocitov, obrazov, ktoré vznikali v nás počas počúvania prípadu pomáhame odhaliť „slepé miesta“ tzv.blindspot vlastníkovi a tak nachádzať nové netradičné riešenia – inovovať ako riešiť danú záležitosť.

V terminológii Theory U ide o tzv. Co-Sensing, teda spoločné vnímanie, pozorovanie. Kde sa snažíme uvedomiť, čo nám bráni v riešení, čo musíme zanechať, čo sa vlastne deje, aké sú naše hlboké túžby.

Case Clinic je aj taký malý tréning empatického počúvania. Theory U rozlišuje 4 úrovne počúvania o ktorých napísala výborný článok kolegyňa Katarína Belková.

Cieľom Case Clinic je zlepšiť sa v počúvaní, a tým sa dostať k novým možnostiam a objaviť veci, ktoré sme doteraz neboli schopné vnímať – tam sa začína inovácia a vynoria sa nám nové možnosti.

Nabudúce o ďalších nástrojoch, ako je Empathy walk, Sensing journey, Journaling, 20 Minute Dance, Stakeholder Interview a pod., ktoré používame aj v rámci programu Reinventing Leadership.

Návod a popis nástroja Case Clinic si môžete stiahnuť tu: Prípadová štúdia návod


Case_clinic9jpg