Priepasť manažment a zamestnanci

"Priepasť“ medzi manažmentom a zamestnancami vás oberá o príležitosti a je rizikom. Rizikom, že sa dôležité informácie nedostanú tam, kde majú, kde sa robia rozhodnutia.

Organizácia ako systém dostáva oneskorené alebo neúplné informácie a spätnú väzbu.

Priepasť môže mať fyzickú podobu – manažment sedí na inom poschodí, v inej budove, rokuje za zatvorenými dvermi a nedostatočne informuje, ale aj sociálnu, ktorá je podporovaná aj hierarchickou organizačnou štruktúrou.

Možno takéto štruktúry a odstupy boli účinné niekedy, niekde, ale už nie sú vhodné na riešenie komplexných výziev dnešnej doby.

V rámci agilnej transformácie organizácií ako prvé sa často rieši štruktúra organizácie, ale sú aj iné jednoduchšie možnosti, kde môžete začať už dnes zvyšovať agilitu vašej organizácie.

Napríklad tým, že
nechcete vedieť len to, čo vám povedia prítomní v miestnosti, ale chcete vedieť aj to, čo by povedali, tí neprítomní.
Na to musíte ísť „von“, do terénu, na nižšie poschodie, medzi reálnymi zákazníkmi...Vytvárať rôzne nové príležitosti na spätnú väzbu.

Nie je to len otázka času.

Väčšina manažérov s ktorými som pracovala to vnímala ako značný diskomfort, minimálne nezvyk.