Je status reporting projektov ešte potrebný pri agilnom riadení tímov?

Napriek tomu, že tímy transparentne vizualizujú stav vývoja produktu alebo projektu a robia svoje pravidelné ceremónie, sa mi sťažujú mnohí scrum mastri a tímy, že vynakladajú značné úsilie aby pravidelne, napríklad mesačne, vytvárali powerpoint prezentácie o stave svojich aktivít, kde sa projekt nachádza a kedy sa výstupy dodajú pre potreby top manažmentu, predstavenstva alebo CEO.

Je to správne? Je to agilné?  

Veď predsa každý má prístup k ich Backlogu a „tabuli“, kde si môže pozrieť, čo sa dodalo, čo je rozpracované a čo sa plánuje dodať. Tak prečo ešte ďalšie reporty?

Prečo táto potreba ďalších reportov vzniká? Potrebujete v takomto prípade ešte ďalšie status reporty a powerpointy?

Top manažment, ktorý zvyčajne takýto report vyžaduje, je vzdialený každodennému životu tímu. Na druhej strane potrebujú informácie pre svoje rozhodnutia a chcú vedieť ako sa dosahujú strategické ciele.

Pri pohľade do Jiry to nie je také zrejmé, kde sa práve nachádzajú a taktiež je nereálne od nich očakávať, že do týchto nástrojov sami budú chodiť alebo čítať reporty odtiaľto.

V podstate hľadajú odpoveď na otázku: 

  • Ide všetko podľa plánu? 
  • Sme na dobrej ceste? 
  • Dodáme takto naše ciele?

Ich potreba vedieť je relevantná, sú kľúčoví stakeholderi, sponzori. 

Neexistuje jednoduchá odpoveď ako sa zbaviť dodatočného reportovania na ktoré boli zvyknutí z minulosti. 

Je to spoločné hľadanie optimálnej cesty aj budovania dôvery, tak ako rastie vyspelosť tímu s agilným spôsobom práce.