Kde je váš Blind spot – slepé miesto?

Čo nevidíte a ako to zmeniť 

Máme svoje dojné kravy – „cash cows“, zatiaľ biznis ide, tak prečo by sme mali niečo zmeniť? Mnohé úspešné organizácie takto uvažujú. Nie sú schopné vidieť svoju situáciu zo širšieho pohľadu, zaspali na vavrínoch.

Z histórie biznisu sú známe príbehy firiem ako Kodak či Nokia a mnohé iné, ktoré aj napriek tomu, že boli na vrchole, dokázali vyrábať efektívne, mali skvelé tímy odborníkov, nedokázali včas zachytiť zmeny, ktoré sa začali diať okolo.

„Biznis ide, predávame, dosahujeme plánované tržby – tak na čo by sme to menili a venovali čas a zdroje inováciám.“ Je to krátkodobý a nebezpečný pohľad. Lídri, ktorí takto o svojej firme rozmýšľajú majú svoje dni slávy spočítané.

Síce možno vnímajú niekde na periférii, že sa veci okolo menia, ale stále necítia potrebu sa zmeniť a prinášať nové produkty a služby. Prešľapujú na jednom mieste a sú zaseknutí vykročiť do neznáma. Je v tom nejaká zotrvačnosť. Ich optika má svoje „slepé miesta“ (blind spot).

Rozhovor s takými majiteľmi a manažérmi firiem, ktorí „nechcú“ vidieť, ma vyprovokoval k tomuto článku a hľadaniu odpovedí na otázky:

  • Ako odhaliť svoje slepé miesta?
  • Ako získať na seba a na svoje podnikanie aj iný pohľad?
  • Čo nie som schopní vidieť?

V dnešnej dobe otázka inovácií, hľadania nových príležitostí by mala byť téma vo firmách vo všetkých odvetviach. Či už predávate ponožky, vykurovacie telesá alebo bankové služby – na tom nezáleží.

Všetci máme svoje slepé miesta, vnímať ich a odhaľovať nám pomôže objavovať to vynárajúce sa nové, ktoré ešte nemá svoje jasné kontúry a postupne sa kryštalizuje.

Slepé miesta v organizáciách majú prejavy na 3 úrovniach:

1.     Nevidím – prejavuje sa odmietaním vidieť zmeny, problémy, nové smery, príležitosti. Niekedy je to ignorancia a lipnutie na známych veciach, vzorcoch na minulosti.

2.     Necítim – Potrebu zmeny a príležitosti vidím, možno aj mi napadlo s tým niečo spraviť, ale sa vynorili nepríjemné pocity a rozhodol som sa to radšej ignorovať. Nesledujem svoju intuíciu, bojím sa, je to riziko a mohlo by ma to ohroziť.

3.     Nekonám – cítim, čo by bolo treba zmeniť, aj to chápem a vidím, ale mám problém prejsť do akcie, zostávam nečinný.

Ako posilniť kapacity zvedavosti a odvahy ísť za hranice známeho, objavovať, dávať otázky a podporovať tak inovácie v organizáciách?

Okrem rôznych analýz trendov, benchmarkingu a prieskumov, ktoré sa bežne používajú na odhalenie nových príležitostí existuje aj iný prístup a praktiky k odhaľovaniu tohto slepého miesta.

Tieto praktiky súvisia s našou schopnosťou učiť sa. Učiť sa nielen ako jednotlivci, ale aj ako organizácie a tímy.

Ako sa môžete učiť? 

Vystavte seba a svoj tím niečomu novému, choďte niekde, kde je najväčší potenciál zažiť a vidieť niečo nové.

Tu je niekoľko príkladov:

1.     (Nevidím) Urobte si vzdelávací výlet – Learning journey. Choďte von zo svojej kancelárie, za hranice svojej firmy, krajiny, odvetvia. Navštívte nejakú organizáciu zásadne inú ako je vaša vlastná. Ja som sa napríklad takto zúčastnila pred 2 rokmi výletu do Číny, ktorý organizovala moja vtedajšia firma. Za 10 dní sme navštívili desiatky inovatívnych podnikateľov a agilných firiem. Bol to šok pre mňa a mnohé moje predsudky a domnienky sa ukázali nesprávne. Kde sa môžete vybrať, čo by vám umožnilo „otvoriť oči“ a vidieť nové veci?

2.     (Necítim) Pozrite sa na svoj biznis z opačného pohľadu. Možno ste zachytili už reality show, kde majiteľ firmy v prevleku sa zamestná vo svojej vlastnej firme na nejakú nižšiu pozíciu a táto skúsenosť mu prinesie iný pohľad. Nemusíte sa prevliekať, ani ísť kvôli tomu do TV show. Postačí na to niekedy úprimný rozhovor, stretnutie s vlastnými zákazníkmi a zamestnancami. Prežiť deň v ich koži, skutočne a so záujmom im počúvať bez predsudkov a potreby obhajovať sa. Vyjsť si z kancelárie a vypýtať si spätnú väzbu. Kedy naposledy ste mali takýto úprimný rozhovor? Lean filozofia má pre túto praktiku ísť na skutočné miesto aj pomenovanie Gemba.

3.     (Nekonám) Urobte malý experiment. Ak ste v situácii, že nové príležitosti vidíte, ale máte problém prejsť k činom a skutočne začať zmeny, tak si spravte malý experiment. Vytvorte si prototyp, aby ste vaše nápady otestovali. Existujú rôzne biznis frameworky ako Rapid Prototyping, či Lean Startup, ktoré slúžia na overenie hypotéz. Prototyp je spôsob ako sa učiť novým veciam cez skutky, aktivitu, činnosť. Angličtina má pre to aj pekný výraz „learning by doing“. Každý experiment vás niečo naučí, čo vás posunie vpred. Ja rada používam na rýchle vytvorenie a overenie konceptu Design Sprint.

 

Táto doba vyžaduje vzdať sa obvyklých spôsobov uvažovania a reakcií. Komplexné problémy vyžadujú niekedy netradičný pohľad a prístup, tak prestaňte sa spoliehať len na reporty a analýzy.