Design Sprint

Čo je Design Sprint

Design Sprint je metóda Design Thinkgu, ktorá sa používa na riešenie zložitých problémov spolutvorbou v tíme, rýchle prototypovanie a testovanie s reálnymi používateľmi.

Design Sprint je prístup na návrh a testovanie konceptov pri vývoji hlavne digitálnych produktov, softvérových riešení, webových stránok. Stále častejšie sa ale využíva aj pri tvorbe stratégií, dizajn služieb, či procesov.

Originálny Design Sprint, ktorý začal používať aj Google pred 10 rokmi a zdieľa svoje skúsenosti s nimi aj verejne, bol 5- dňový workshop. Počas piatich dní, ste zadefinovali problém, vytvorili niekoľko konceptov riešenia, zostavili prototyp a otestovali ste ho na skutočných klientoch a vyhodnotili výsledok.

Dnes už na základe pozbieraných skúseností a vylepšení, často používa jeho 4-dňová verzia. Dnes používa túto metódu celý rad rôznych organizácii.

Často sa používa analógia, že ak je Design Thinking veľká kuchárka, rôznych receptov a techník varenia, tak Design Sprint je jeden z najpopulárnejších a najosvedčenejších receptov z tejto kuchárky.

Design Sprint je jedna konkrétna metóda ako používať Design Thinking prístup v praxi.


Kedy je vhodné používať Design Sprint

 • Máme veľa nápadov a nevieme ktorý ďalej rozpracovať
 • Máme problém ale chýba jasné riešenie
 • Potrebujeme rýchlo overiť aký koncept ďalej rozvíjať a do neho investovať
 • Chceme zapojiť celý tím do návrhu riešenia alebo produktu
 • Máme rôzne hypotézy a chceme rýchlo ich overiť
 • Vyvíjame digitálny produkt, web, aplikáciu
 • Bez veľkých investícií chcete overiť nápady

Výhody Design Sprintu

Čas - Trvanie

Či už 4 alebo 5 dní na tom až tak nezáleží. Dôležité je vedieť, že je to časovo ohraničená systematická metóda pri návrhu nových riešení, produktov v komplexnom prostredí. Za relatívne krátky čas dokážete posunúť vaše nápady o veľký kus, čo bežne trvá celé mesiace.

Tímová práca

Medzi jej ďalšie výhody patrí využitie celého tímu a spôsob akým sa tím zapája. Design Sprint a Design Thinking všeobecne prispeli k demokratizácii dizajnu produktov a riešení. Ich snahou je využiť diverzitu nápadov skupiny.

Zákazník

Otestovanie prototypu prináša nové poznatky, overí správnosť hypotéz a domnienok a pomôže vylepšiť produkt s minimálnymi investíciami. Pracujete priamo so zákazníkom a sledujete jeho reakcie, pýtate sa ho a to pomôže vidieť problém a riešenie v novom svetle.

Ako súvisí Design Sprint s agilným vývojom

Agilný vývoj a Scrum framework sa zameriavajú na dodanie funkčného produktu, softvéru. Je založený na praktikách v agilnom alebo scrum tíme, ktoré majú pretaviť backlog práce na prírastky produktu, ktoré sú nasaditeľné.

Ale každý vývoj potrebuje kvalitný dizajn a výber vhodného riešenia. Design Sprint vytvorí a overí prototyp. Na základe testovania so skutočnými užívateľmi tím získa spätnú väzbu na svoj koncept a na základe toho vie vylepšiť návrh produktu a urobiť ďalšie rozhodnutie. Design Sprint predchádza agilnému vývoju a implementácii a jeho výstupom je overený prototyp, ktorý sa môže ďalej rozpracovať.

Ako vyzerá Design Sprint Workshop

Deň 0 – vyjasnenie zámeru, rozsahu, výber vhodného problému.

Deň 1 – Definovanie výzvy problému a generovanie nápadov.

Deň 2 – Výber vhodného riešenia a rozpracovanie konceptov (storyboard).

Deň 3 – Dizajn a vývoj prototypu, výber zákazníkov na testovanie.

Deň 4 – Testovanie s piatimi zákazníkmi a zapracovanie spätnej väzby do ďalších krokov.

Počas Design Sprintu najprv generujete nápady a potom ich zúžite a vyberáte najvhodnejšie riešenie, ktoré pretavíte do prototypu.

Design Sprint využíva rôzne nástroje, techniky a praktiky na kreatívnu tvorbu, brainstorming, výber riešenia v tíme. Veľmi dôležitá je rola facilitátora, ktorý zodpovedá za dynamike práce v tíme, stráži nielen čas, ale aj celkovú atmosféru, výber vhodných nástrojov a zapojenie všetkých nápadov.


Dá sa Design Sprint robiť online?

Najlepšie je samozrejme vždy živá interakcia pri hocijakej tímovej práce, kde niečo spolutvoríte. Avšak pomocou vhodných nástrojov ako je Miro alebo Mural a iných online kolaboratívnych nástrojov je to zvládnuteľné v podobnej kvalite online ako offline. Online forma umožňuje zapojiť do spolutvorby aj expertov z iných miest a využiť ich talent a nápady.

Chcem viac

 1. Zaujala vás táto metóda, stojíte pred nejakou inovačnou výzvou a hľadáte nové príležitosti, dajte šancu Design
  Sprintu – Vyžiadajte si bezplatnú konzultáciu alebo školenie. Kontakt
 2. Chcete znížiť náklady a máte rôzne prevádzkové problémy? – vyskúšajte kombináciu Design Sprintu a Lean Kaizen workshopu – Lean Workshop
 3. Slávna je kniha od Jay Knappa – Design Sprint – nájdete v nej základy Design Sprintu a rôzne príklady použitia
 4. Odporúčam online kurz Design Sprint Masterclass od AJ & Smart, ktorý som aj ja sama absolvovala a veľa sa pri tom naučila. Design Sprint Masterclass
 5. Ak používate aj online bielu tabuľu Miro, tak tam nájdete aj šablónu na online facilitáciu Design Workshopu od AJ & Smart.