Dobrý rozhovor a prečo je dôležitý

Dobrá konverzácia vyžaduje určitú kvalitu pozornosti aj zámeru. Veľa sa hovorí o rôznych technikách dávania spätnej väzby, ako správne klásť otázky, či riešiť konflikty, ale málo sa venujeme vytvoreniu správneho prostredia na taký dobrý rozhovor.

Manažéri husto naplánujú do kalendára osobné rozhovory so zamestnancami, lebo HR im to nariadil a musia vykázať, že to spravili do daného času.

Nemajú čas sa poriadne pripraviť, stíšiť, prepnúť do počúvacieho modu a uvedomiť si vlastný zámer.

Pozornosť majú roztrieštenú, v hlave tisíc ďalších povinností a počas stretnutia sa nervózne pozerajú na pípajúci mobil. Nie sú prítomní – duchom.

Vnášajú do rozhovoru vlastné úsudky a nejdú tam so zámerom počúvať, niečo nové sa dozvedieť, prejaviť záujem o druhého, chcú to mať čo najrýchlejšie za sebou.

Po rozhovore už utekajú na ďalšie stretnutie, nestíhajú reflektovať, skúmať v sebe, čo som sa dozvedel, aké nové poznanie ku mne prišlo, ako sa cítim.

Bez dobrej konverzácie sa nedajú budovať vzťahy, nedá sa vytvoriť dôvera a bezpečné prostredie, ktoré je natoľko potrebné teraz.

Často sa ma lídri pri veľkých zmenách v organizáciách pýtajú, ako majú vytvoriť bezpečné prostredie, dôveru. Takým prvým krokom môže byť aj práca s vlastnou pozornosťou a zámerom.

  • Som plne prítomná v rozhovoroch so zamestnancami?
  • S čím idem do rozhovoru? Viem dať bokom svoj názor a nesúdiť?
  • Čo musím pustiť (aké názory, presvedčenia, zvyky…) aby niečo nové som dokázal prijať?
  • Aká je moja rola? Prečo to robím?
  • Skutočne počúvam?
  • Nájdem si chvíľku reflektovať, ako sa cítim po rozhovore? Čo mi to dalo?
  • Posilnil som náš vzťah?

Pekne sa mi o tom píše, ale sama som na tejto ceste učenia sa, spolu so svojimi klientmi, ktorých podporujem v realizácii zmien. Vytváranie takejto kvality pozornosti je každodenné úsilie.

Pozývam na dobrý rozhovor, kde spolu vyskúšame techniku na zvýšenie kvality pozornosti.

Webinár Dobrý rozhovor