Dobrý rozhovor 
Kvalita zámeru a pozornosti

Webinár o dôležitosti vyvárať dobrý rozhovor v organizáciách pri zmenách v komplexnom prostredí.

Podmienkou dobrého rozhovoru je pozornosť a zámer, ktorý do rozhovoru prinášame, či už vedome alebo nevedome.

Kvalita našej pozornosti môže byť práve tým prvkom, ktorý rozhoduje o kvalite rozhovoru. Na webinári na vlastnej koži vyskúšate techniky na zlepšenie pozornosti a vyjasnenie si zámeru.

Budeme pracovať s vlastnou pozornosťou a kryštalizovať náš zámer.

Lídri v organizáciách stoja pred enormným tlakom dosahovať výsledky, zvyšovať angažovanosť zamestnancov a prispôsobiť sa meniacim sa podmienkam.

Vytváranie bezpečného priestoru a dôvery sa stáva stále dôležitejším faktorom úspechu. Dobrý rozhovor môže byť prvým krokom k vytvoreniu priestoru, kde sa rodí niečo nové.

Začnime od seba. Na zmeny treba energiu. Energia je tam kde je naša pozornosť.

Konám väčšinou nevedome, inštinktívne, spúšťam staré programy pri rozhovoroch alebo sa mi darí byť duchom prítomní a mať otvorenú hlavu, srdce a vôľu?

Na webinári sa budeme opierať o techniky podľa Theory U – viac tu.

Pre koho

 • Chcete zlepšiť kvalitu vašich rozhovorov so zamestnancami
 • Agilné tímy
 • Vedúci tímov, manažéri, riaditelia

Ciele workshopu

 • Cez zážitok sprostredkovať techniky na zvýšenie pozornosti
 • Preskúmať vlastné zámery
 • Zvedomiť si vlastné nevedomé programy pri rozhovoroch
 • Naučiť sa počúvať svoj vnútorný hlas

Agenda - Čo sa naučíte

 • Prečo je zámer taký dôležitý
 • Príčiny "neprítomnosti" v rozhovoroch
 • Zmeny v organizáciách a rozhovory
 • Ako vytvárať prostredie dôvery
 • Praktiky na zlepšenie rozhovorov
 • Theory U v praxi - základy

Podmienkou dobrého rozhovoru je pozornosť a zámer, ktorý do rozhovoru prinášame, či už vedome alebo nevedome.

Cena a podmienky Webinár

 • Cena: 50 EUR
 • Miesto: online - Zoom webinár
 • Počet účastníkov: Max 8
 • Trvanie: 2 hodiny
 • Termín: momentálne nie je vypísaný termín

Prihláška